Aktualności

18 stycznia 2017 Wyznaczenie daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. na 13.02.2017 r.
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 13 lutego 2017 roku o godz. 14.00 w Oddziale Spółki w Pile, przy al. Wojska Polskiego 49B. więcej >
16 stycznia 2017 Połączenie YOLO S.A. z Debet Partner i Europejskim Funduszem Poręczeniowym
Zarząd YOLO S.A. („Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2017 r. uzyskał informację o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 16 stycznia 2017 r. połączenia YOLO S.A. ze spółką zależną Debet Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Europejskim Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o. („Spółki Przejmowane”). więcej >
05 stycznia 2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku więcej >
03 stycznia 2017 Podpisanie umowy z Trigon Dom Maklerski S.A. o pełnienie funkcji animatora emitenta
W dniu 2 stycznia 2017 r. Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) otrzymał informację o podpisaniu przez TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Krakowie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta. W związku z zawartą pomiędzy Spółką a TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. umową, TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. od dnia 1 lutego 2017 r. będzie pełnić funkcję animatora emitenta dla akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
01 listopada 2016 Zmiana nazwy na "YOLO Spółka Akcyjna"
Spółka zawiadamia, że w dniu 26 października 2016 r w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano rejestracji zmiany nazwy Spółki z dotychczasowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A na YOLO S.A. Jest to początek procesu restrukturyzacji, o którym Zarząd Spółki informował wcześniej. więcej >