Aktualności

11 maja 2017 Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanowiło o kolejnej wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy
Uchwałą z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanowiło o przeznaczeniu części zysku osiągniętego w 2016 r. na wypłatę drugiej już w tym roku dywidendy dla Akcjonariuszy. Dywidenda w wysokości 37 769 701.95 zł, co stanowi 2,85 zł na 1 akcję, ma zostać wypłacona 9 czerwca 2017 r. więcej >
11 kwietnia 2017 Wyznaczenie daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YOLO S.A. na 9 maja 2017 r.
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 maja 2017 roku o godz. 14.00 w Oddziale Spółki w Pile, przy al. Wojska Polskiego 49B. więcej >
07 kwietnia 2017 Rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy
Zarząd YOLO S.A. poinformował, że zamierza wydać rekomendacje Walnemu Zgromadzeniu YOLO S.A. w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2016 roku. Zgodnie z podjętą uchwałą w dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd rekomenduje przeznaczyć większość zysku w kwocie 37.769.701,95 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy YOLO S.A. więcej >
27 marca 2017 Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych Insignis Funduszu Inwestycyjnego
W dniu 27 marca 2017 roku YOLO S.A., jako sprzedający, zawarła dwie umowy sprzedaży imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 05 wyemitowanych przez Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. więcej >
16 lutego 2017 Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy YOLO S.A.
Uchwałą z dnia 13 lutego 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YOLO S.A. postanowiło o przeznaczeniu części zysku osiągniętego do 31 grudnia 2015 r. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. Dywidenda w wysokości 36 444 449,25 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 25/100), co stanowi kwotę 2,75 zł na 1 akcję, ma zostać wypłacona 2 marca 2017 r. Dzień prawa do dywidendy został ustalony na 20 lutego 2017 r.
18 stycznia 2017 Wyznaczenie daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. na 13.02.2017 r.
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 13 lutego 2017 roku o godz. 14.00 w Oddziale Spółki w Pile, przy al. Wojska Polskiego 49B. więcej >