Aktualności

< powrót do listy
13 grudnia 2017 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
Zgodnie z wcześniej podaną informacją, w dniu 11 grudnia 2017 r. YOLO S.A. podpisało umowę sprzedaży 700 udziałów spółki zależnej Presco Investments Ltd z siedzibą na Malcie. Udziały reprezentują 70% kapitału zakładowego spółki zależnej.

Na mocy podpisanej umowy, kupujący czyli Black Onyx Investments Limited oraz WJA Investments Limited, podmioty powiązane w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […] nabędą odpowiednio po 350 udziałów spółki zależnej.

Szczegóły transakcji zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 69/2017 z 11 grudnia 2017 r.