Archiwum
aktualności

11 września 2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. na 9.10.2017 r.
W związku ze złożoną rezygnacją Pani Danuty Andrzejewskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej YOLO S.A. oraz w związku z kandydaturą Pana Marka Madeja złożoną przez jednego z akcjonariuszy Spółki, Zarząd YOLO S.A. wyznaczył datę najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 9 października 2017 r. więcej >
07 września 2017 Oświadczenie o rezygnacji członka Rady Nadzorczej
W związku z wpłynięciem do spółki oświadczenia o rezygnacji Pani Danuty Andrzejewskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej YOLO S.A. ze skutkiem na dzień 3 października 2017 roku, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2017, Zarząd YOLO S.A. zamierza podjąć niezbędne czynności celem uzupełnienia składu organu nadzorczego spółki.
23 sierpnia 2017 Planowane zmiany w wysokości kapitału zakładowego
Akcjonariusze YOLO S.A. w dniu 21 sierpnia 2017 r. postanowili o umorzeniu w drodze umorzenia dobrowolnego 6 527 363 szt. akcji własnych o wartości 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 33 % kapitału zakładowego YOLO S.A. Umorzenie będzie skutkowało obniżeniem kapitału zakładowego spółki o kwotę umarzanych akcji tj. o 6 527 363 zł. więcej >
10 sierpnia 2017 Uruchomienie drugiego produktu pożyczkowego
Obserwując poziom zainteresowania ofertą pożyczkową, Spółka wprowadziła na rynek drugi produkt finansowy pod marką YOLO. więcej >
01 sierpnia 2017 Rejestracja przez KDPW obligacji serii F
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 494/17 z dnia 31 lipca 2017 r. postanowił zarejestrować z dniem 2 sierpnia 2017 r. w depozycie papierów wartościowych 80.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Emisja Obligacji nastąpiła na podstawie uchwały Zarządu YOLO S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. Obligacje zostały oznaczone kodem PLPRESC00083.
26 lipca 2017 Wyznaczenie daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 21 sierpnia 2017 roku o godz. 14.00 w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. więcej >