Kalendarz
inwestora

Kalendarz inwestora na 2017 rok

ZDARZENIE

DATA

STATUS

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A.                  13 lutego 2017 r.               zrealizowane
  Dzień wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy     2 marca 2017 r. zrealizowane

  Publikacja raportu rocznego za 2016 r.

   21 marca 2017 r.

zrealizowane

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A.     9 maja 2017 r. zrealizowane

  Publikacja raportu za I kwartał 2017 r.

   15 maja 2017 r.

zrealizowane

  Dzień ustalenia prawa do dywidendy    26 maja 2017 r. zrealizowane
  Dzień wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy     9 czerwca 2017 r. zrealizowane
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. 21 sierpnia 2017 r. zrealizowane

  Publikacja raportu za I półrocze 2017 r.

   29 sierpnia 2017 r.

zrealizowane

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. 9 października 2017 r.  zrealizowane
  Publikacja raportu za III kwartał 2017 r.    14 listopada 2017 r. zrealizowane

 

Kalendarz inwestora na 2018 rok

ZDARZENIE

DATA

STATUS

  Publikacja raportu rocznego za 2017 r.

   21 marca 2018 r.

zaplanowane

  Publikacja raportu za I kwartał 2018 r.

   15 maja 2018 r.

zaplanowane

  Publikacja raportu za I półrocze 2018 r.

   29 sierpnia 2018 r.

zaplanowane

  Publikacja raportu za III kwartał 2018 r.    14 listopada 2018 r. zaplanowane

 

Konfiguruj alerty: e-mail