Najbliższe
Walne
Zgromadzenie

Zarząd spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 marca 2018 roku na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6.

Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

 

WYKAZ ISTOTNYCH DAT ZWIĄZANYCH Z NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM YOLO S.A. W DNIU 21 MARCA 2018 R.

22.02.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

28.02.2018

Termin do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego Spółki

02.03.2018

Ostateczny termin ogłoszenia zmian w porządku obrad NWZ

05.03.2018

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

16.03.2018

Wyłożenie w  Oddziale YOLO S.A. w Pile listy Akcjonariuszy zarejestrowanych do udziału w NWZ

21.03.2018 godz. 09:30

Początek rejestracji Akcjonariuszy przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia

 

Ponizej znajduje się porządek obrad, projekty uchwał oraz warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NWZ 21.03.2018 R.
  • pdf
    Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 21.03.2018 r. wraz z załącznikami 330,159 kb
    pobierz