Zarząd

Skład Zarządu YOLO S.A.:

 

Prezes zarządu i współtwórca YOLO S.A. (pierwotnie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.), które do kwietnia 2016 r. specjalizowało się w obrocie wierzytelnościami detalicznymi. Karierę zawodową poświęcił rozwojowi YOLO, które pod jego zarządem z lokalnej firmy wywodzącej się z Piły przekształciło się w liczącego się gracza polskiego rynku windykacyjnego. Dziś YOLO S.A. to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadząca działalność w Polsce, a także za granicą - w Rosji. Pod jego kierownictwem firma z powodzeniem realizuje duży program emisji obligacji i rozpoczęła działalność w branży finansów osobistych tj. consumer finance.

 
Jego styl zarządzania charakteryzuje analityczne podejście, w biznesie ceni profesjonalizm oraz uczciwość, a u pracowników zaangażowanie i rzetelne podejście do obowiązków. W życiu prywatnym ważne są dla niego wartości rodzinne. Pasjonuje się architekturą i motoryzacją. Wolny czas najchętniej poświęca na podróże.
 
W YOLO S.A. odpowiedzialny za kształtowanie rozwoju strategicznego, kontakty z inwestorami oraz nadzór nad działalnością operacyjną.  
 
Rozwiń

 

Wiceprezes zarządu i współzałożyciel YOLO S.A. (wcześniej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.). Od początku istnienia grupy zaangażowany w tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju grupy, w ramach której P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. stało się jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce. Był jednym z inicjatorów wprowadzenia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych i uruchomienia programu emisji obligacji, co zapewniło spółce nowe możliwości finansowania i perspektywy dalszego rozwoju. 
 
W decyzjach menadżerskich umiejętnie łączy elementy analizy biznesowej z wiedzą, doświadczeniem, jak również intuicją. Ceni uczciwość, rzetelność, profesjonalizm i prostotę, a także kreatywność oraz determinację w dążeniu do celu. Za ważną uznaje sztukę optymalnego zbilansowania priorytetów życia zawodowego i rodzinnego.
 
Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a także Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Jego pasją są podróże w odległe zakątki świata. Amator tenisa ziemnego,  narciarstwa i judo, w którym uzyskał stopień 1 Dan. 
 
W YOLO S.A. odpowiedzialny za nadzór nad całokształtem działalności.
 
Rozwiń

Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy YOLO S.A., związany ze spółką od 2012 r. – w latach 2012-2016 r. pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego. Główny architekt i szef unikalnego projektu, którego zwieńczeniem była jedna z największych transakcji w historii polskiego rynku obrotu wierzytelnościami – zbycie przez Grupę Kapitałową YOLO portfela wierzytelności o wartości nominalnej ponad 2,7 mld zł na rzecz Grupy Kapitałowej KRUK – będąca jednocześnie dużym sukcesem finansowym dla YOLO S.A.

Kamil Czop zaczynał swoją karierę zawodową w zespołach Doradztwa Transakcyjnego dwóch renomowanych firm doradczych – KPMG i PwC. W trakcie pracy w Doradztwie Transakcyjnym (2007-2012) uczestniczył w kilkudziesięciu projektach M&A, a swoją karierę w firmach „BIG 4” zakończył na stanowisku menedżera.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem w 2007 r. uzyskując tytuł magistra ekonomii na dwóch kierunkach – Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe. Od 2010 r. Kamil Czop jest również członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Interesuje się historią i polityką. Wolny czas poświęca rodzinie, podróżom i dobrej literaturze.

W YOLO S.A. odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad obszarem finansów i rachunkowości, sprawozdawcznością, kwestiami podatkowymi, oraz za relacje inwestorskie.

Rozwiń