06 grudnia 2021 Rezygnacja członka zarządu
Z końcem listopada Pan Kamil Czop przestał pełnić funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. Swoją rezygnację złożył na początku listopada. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.
06 listopada 2021 Sprzedaż całego portfela pożyczek
Zgodnie z zapowiedzią po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, Spółka dokonała sprzedaży całego portfela pożyczek. więcej >
02 listopada 2021 Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
W dniu 29 października Spółka zakończyła przegląd opcji strategicznych. O możliwych scenariuszach Spółka informowała w RB 6/2020 z 1 kwietnia 2020 r. więcej >
09 kwietnia 2021 Zwołanie ZWZ YOLO S.A. na 7 maja 2021 r.
Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 7 maja 2021 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6 więcej >
23 listopada 2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2020 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie uchwały m.in. w sprawie zmiany statutu Spółki. więcej >
10 kwietnia 2020 ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 7 maja 2020 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia rocznego raportu finansowego spółki, dokona rozliczenia starty za 2019 rok oraz zgodnie z wymogami art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych podejmie decyzję w sprawie kontynuowania istnienia spółki. więcej >
01 kwietnia 2020 Wpływ ustawy „pomocowej” COVID-19 na działalność Spółki
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., zawiera m.in. przepisy radykalnie ograniczające maksymalny limit kosztów poza odsetkowych dla kredytów i pożyczek uregulowanych w ustawie o kredycie konsumenckim. W ocenie Spółki tak daleko idące ograniczenie maksymalnego limitu kosztów nie pozwala Spółce na kontynuowanie akcji pożyczkowej – gdyż byłaby ona nierentowna. więcej >
12 lutego 2020 Nowa pożyczka YOLOcar w sprzedaży!
Rozszerzając swoją ofertę pożyczek YOLO wyszło naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy są zainteresowani większą kwotą pożyczki aniżeli spółka oferowała dotychczas. YOLOcar to pożyczka aż do 15 tys. zł, a co odróżnia ją od zwykłej pożyczki ratalnej YOLO to jej obowiązkowe zabezpieczenie pod postacią samochodu. więcej >