12 lutego 2020 Nowa pożyczka YOLOcar w sprzedaży!
Rozszerzając swoją ofertę pożyczek YOLO wyszło naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy są zainteresowani większą kwotą pożyczki aniżeli spółka oferowała dotychczas. YOLOcar to pożyczka aż do 15 tys. zł, a co odróżnia ją od zwykłej pożyczki ratalnej YOLO to jej obowiązkowe zabezpieczenie pod postacią samochodu. więcej >
06 lutego 2020 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1
W dniu wczorajszym, na podstawie podpisanych porozumień z obligatariuszami posiadającymi 100% obligacji serii G1, Zarząd YOLO S.A. podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1 wyemitowanych w marcu 2018 r. więcej >
16 stycznia 2020 Wydłużenie terminu spłaty obligacji serii G1
W porozumieniu z obligatariuszami Zarząd YOLO S.A. zamierza wydłużyć termin spłaty obligacji serii G1 o wartości 2 mln zł, wyemitowanych w marcu 2018 r. więcej >
14 stycznia 2020 Zmiana adresu siedziby
YOLO S.A. informuje, że zmianie ulega adres siedziby spółki z dotychczasowego na: YOLO S.A., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa. Informujemy, że numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe spółki, podobnie jak numery telefonów, również nie ulegają zmianie.
07 stycznia 2020 Publikacja raportów okresowych w 2020 roku
W dniu dzisiejszym spółka poinformowała o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku. więcej >
29 listopada 2019 Co dalej ze zmianami legislacyjnymi?
Od kilku lat rząd wprowadza wyraźne zmiany w prawie regulującym rynek pożyczek konsumenckich, głównie ograniczając wysokość łącznego kosztu pożyczki. Jest to najważniejsza zmiana z punktu widzenia prowadzonej przez YOLO działalności. Kolejne propozycje nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kredycie konsumenckim przewidują kolejne ograniczenia. więcej >