31 stycznia 2022 Dalsze kierunki rozwoju Spółki
Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, Spółka planuje rozwój w obszarze infrastruktury dla samochodów elektrycznych poprzez budowę sieci stacji ładowania oraz rozwój narzędzi IT pozwalających na optymalizację obsługi klientów detalicznych przez właścicieli stacji elektrycznych. więcej >
13 stycznia 2022 Rezygnacja członków zarządu
Z dniem dzisiejszym, tj. 13 stycznia 2022 r. członkowie Zarządu: Pan Krzysztof Piwoński oraz Pan Maciej Królik złożyli rezygnację z pełnionych przez nich funkcji. Obecnie Zarząd YOLO S.A. jest jednoosobowy.
03 stycznia 2022 Zmiana w porządku obrad NWZ
Na żądanie uprawnionego akcjonariusza, Zarząd YOLO S.A. wprowadza zmianę w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 24 stycznia 2022 r., polegającą na dodaniu pkt. 10 porządku obrad dotyczącego splitu akcji oraz zmiany Statutu Spółki. więcej >
29 grudnia 2021 Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Zarząd YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile w dniu dzisiejszym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt Joanna Okońska Sebastian Chaber Notariusze s.c., ul. Mokotowska 46A lok. 27 (Warszawa Śródmieście). więcej >
28 grudnia 2021 Powołanie Członka Zarządu
Zarząd Spółki YOLO S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała nowego Członka Zarządu, Pana Pawła Kicińskiego. Powołanie następuje z dniem podjęcia niniejszej uchwały na czas trwania obecnej kadencji Zarządu, która zakończy się wraz z zatwierdzaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. sprawozdania finansowego za 2021 rok.
06 grudnia 2021 Rezygnacja członka zarządu
Z końcem listopada Pan Kamil Czop przestał pełnić funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. Swoją rezygnację złożył na początku listopada. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.
06 listopada 2021 Sprzedaż całego portfela pożyczek
Zgodnie z zapowiedzią po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, Spółka dokonała sprzedaży całego portfela pożyczek. więcej >
02 listopada 2021 Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
W dniu 29 października Spółka zakończyła przegląd opcji strategicznych. O możliwych scenariuszach Spółka informowała w RB 6/2020 z 1 kwietnia 2020 r. więcej >