< powrót do listy
29 listopada 2019 Co dalej ze zmianami legislacyjnymi?
Od kilku lat rząd wprowadza wyraźne zmiany w prawie regulującym rynek pożyczek konsumenckich, głównie ograniczając wysokość łącznego kosztu pożyczki. Jest to najważniejsza zmiana z punktu widzenia prowadzonej przez YOLO działalności. Kolejne propozycje nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kredycie konsumenckim przewidują kolejne ograniczenia.
 
Propozycja nowelizacji tzw. ustawy antylichwiarskiej z 18 czerwca 2019 r. przewiduje obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu i pożyczek konsumenckich z obecnych 55% w skali roku (25% kosztów niezależnych od okresu kredytowania oraz 30% kosztów uzależnionych od okresu kredytowania) do 20% (po 10% zależnie i niezależnie od okresu kredytowania). Limit odsetek pozostanie na obecnym poziomie, czyli maksymalnie 10 proc. w skali roku.
 
Prace nad projektem ustawy zostały wstrzymane do końca września 2019 r. z uwagi na notyfikację KE. Komisja Europejska nie wzniosła jednak zastrzeżeń do projektu, co daje „zielone światło” na dalszą procedurę legislacyjną. Rządowy projekt nowelizacji nie został jednak przyjęty przez Sejm przed zakończeniem jego kadencji w październiku 2019 r. Tym samym wznowienie procedowania tego projektu ustawy przez Sejm IX kadencji nie jest już możliwe.
 
Powyższe zdarzenia nie oznaczają, że ww. propozycja nowelizacji tzw. ustawy antylichwiarskiej nie zostanie ponownie złożona w Sejmie przez polski rząd lub w formie projektu poselskiego. W przypadku powrotu tej inicjatywy legislacyjnej w formie zbliżonej do propozycji rządu z dnia 18 czerwca br., a następnie przyjęcia przez Sejm ustawy w uprzednio proponowanej formie, YOLO zakłada, że nowelizacja ustawy w istotny sposób obniży dochody i rentowność firm pożyczkowych.