< powrót do listy
31 stycznia 2022 Dalsze kierunki rozwoju Spółki
Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, Spółka planuje rozwój w obszarze infrastruktury dla samochodów elektrycznych poprzez budowę sieci stacji ładowania oraz rozwój narzędzi IT pozwalających na optymalizację obsługi klientów detalicznych przez właścicieli stacji elektrycznych.

W ramach rozwoju w wymienionych obszarach Spółka planuje rozwój modelu franczyzowego umożliwiającego skalowanie biznesu w możliwie optymalnym modelu kosztowym. Realizacja projektu sieci rozpocznie się od zaprojektowania systemu IT i budowie pierwszej stacji pokazowej. W dalszej kolejności poszczególne stacje ładowania będą realizowane we współpracy z partnerami rozwijającymi poszczególne obiekty franczyzowe. 

Więcej informacji Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 5/2022.