< powrót do listy
06 lutego 2020 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1
W dniu wczorajszym, na podstawie podpisanych porozumień z obligatariuszami posiadającymi 100% obligacji serii G1, Zarząd YOLO S.A. podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1 wyemitowanych w marcu 2018 r.
 
Zmiana warunków emisji dotyczy:
1. Wydłużenia okresu wykupu obligacji o 24 miesiące, tj. do 9 marca 2022 r. 
2. Ustalenia marży na poziomie 4.30 punktu procentowego w skali roku począwszy od dziewiątego okresu odsetkowego.