< powrót do listy
28 grudnia 2021 Powołanie Członka Zarządu
Zarząd Spółki YOLO S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała nowego Członka Zarządu, Pana Pawła Kicińskiego. Powołanie następuje z dniem podjęcia niniejszej uchwały na czas trwania obecnej kadencji Zarządu, która zakończy się wraz z zatwierdzaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. sprawozdania finansowego za 2021 rok.