< powrót do listy
06 listopada 2021 Sprzedaż całego portfela pożyczek
Zgodnie z zapowiedzią po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, Spółka dokonała sprzedaży całego portfela pożyczek.

Przedmiotem umowy podpisanej 5.11.2021 r. była sprzedaż całego portfela wierzytelności pożyczkowych przysługujących Spółce o łącznej wartości nominalnej 6 726 417,19 zł. Cena sprzedaży portfela wyniosła 1 879 366,61 zł.

Zawarcie ww. umowy oznacza również zakończenie przez YOLO S.A. działalności w sektorze consumer finance w Polsce, a tym samym realizację I etapu scenariusza przyjętego 29 października br. (RB 29/2021 z 29.10.2021 r. w sprawie zakończenia przeglądu opcji strategicznych)