< powrót do listy
01 kwietnia 2020 Wpływ ustawy „pomocowej” COVID-19 na działalność Spółki
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., zawiera m.in. przepisy radykalnie ograniczające maksymalny limit kosztów poza odsetkowych dla kredytów i pożyczek uregulowanych w ustawie o kredycie konsumenckim. W ocenie Spółki tak daleko idące ograniczenie maksymalnego limitu kosztów nie pozwala Spółce na kontynuowanie akcji pożyczkowej – gdyż byłaby ona nierentowna.
 
W związku z powyższym Zarząd YOLO S.A. podjął decyzję o odwołaniu Strategii na lata 2019-2021, wstrzymaniu do odwołania sprzedaży nowych pożyczek oraz rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.
 
O szczegółach decyzji Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.
 
Spółka będzie na bieżąco informować o dalszych podjętych decyzjach.