< powrót do listy
02 listopada 2021 Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
W dniu 29 października Spółka zakończyła przegląd opcji strategicznych. O możliwych scenariuszach Spółka informowała w RB 6/2020 z 1 kwietnia 2020 r.

W wyniku przeprowadzonych analiz zdecydowano o zakończeniu działalności pożyczkowej Spółki na rynku polskim,  sprzedaży całego portfela pożyczkowego albo pełnym outsourcingu obsługi portfela. Spółka ponad to, zamierza przeprowadzić restrukturyzację kosztów operacyjnych Spółki, częściowo spłacić wyemitowane obligacje oraz skupić się na poszukiwaniu nowego inwestora strategicznego dla Spółki.

Więcej o tym w RB 29 z 29.10.2021 r.