< powrót do listy
28 maja 2019 Zamknięcie I kwartału zyskiem
Przychody YOLO S.A. w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 2,36 mln zł, co stanowiło wzrost o 43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. YOLO odnotowało także pierwszy od czasu rozpoczęcia działalności w branży consumer finance zysk netto w wysokości 62 tys. zł.

Osiągnięty przez spółkę zysk to nie tylko efekt wzrostu sprzedaży pożyczek, ale i przekształcenia większości pożyczek odnawialnych w pożyczki ratalne, które zagwarantowały wyższe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Zysk jest symboliczny, ale to dopiero początek drogi YOLO do trwałej, satysfakcjonującej rentowności.