< powrót do listy
23 listopada 2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2020 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie uchwały m.in. w sprawie zmiany statutu Spółki.
Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2020 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie uchwały m.in. w sprawie zmiany statutu Spółki.

Pełny planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem oraz warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu znajdują się TUTAJ