< powrót do listy
29 grudnia 2021 Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Zarząd YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile w dniu dzisiejszym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt Joanna Okońska Sebastian Chaber Notariusze s.c., ul. Mokotowska 46A lok. 27 (Warszawa Śródmieście).
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.