< powrót do listy
10 kwietnia 2020 ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 7 maja 2020 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia rocznego raportu finansowego spółki, dokona rozliczenia starty za 2019 rok oraz zgodnie z wymogami art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych podejmie decyzję w sprawie kontynuowania istnienia spółki.

Pełny planowany porządek obrad Walnego Zgroamdzenia, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem oraz warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostały podane w Raporcie Bieżącym nr 8/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.