< powrót do listy
09 kwietnia 2021 Zwołanie ZWZ YOLO S.A. na 7 maja 2021 r.

Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 7 maja 2021 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6

Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 7 maja 2021 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia Raportu Rocznego YOLO S.A. za 2020 r. oraz kontynuowania istnienia spółki.

 

Pełny planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem oraz warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu znajdują się TUTAJ