Aktualności

< powrót do listy
22 lutego 2018 Nabycie akcji własnych
W wyniku rozliczenia w dniu 21.02.2018 r. oferty skupu akcji własnych, którą Zarząd YOLO S.A. ogłosił 07.02.2018 r., Spółka nabyła 4 373 333 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH. Nabyte akcje stanowią 32,99 % udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadają 4 373 333 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 32,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych. Spółka nabyła akcje za łączną kwotę 15 087 998,85 zł. Cena za jedną akcję była jednakowa i wyniosła 3,45 zł.

W związku z powyższą transakcją skupu akcji, Spółka poinformowała o przekroczeniu wskazanych w art. 69 Ustawy o ofercie progów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (przekroczenie progu 5%, 10%, 15%, 20%, oraz 25% głosów). 

Przed nabyciem akcji, Spółka nie posiadała żadnych akcji własnych, a tym samym jej udział w kapitale zakładowym Spółki oraz udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosił 0%.

Aktualna struktura akcjonariatu znajduje się TUTAJ.