Aktualności

< powrót do listy
07 lutego 2018 Oferta skupu akcji własnych
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. Zarząd Spółki informuje o ogłoszeniu w dniu 7 lutego 2018 r. oferty zakupu akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLPRESC00018 ("Akce Własne"). Zgodnie z ofertą Akcje Własne są nabywane w celu ich umorzenia. Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, które na dzień ogłoszenia oferty stanowią nie więcej niż 32,99 % kapitału zakładowego Spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 3,45 PLN za jedną akcję. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych składanych przez akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 12.02.2018 r., a zakończy w dniu 16.02.2018 r.

Pełna treść oferty zakupu akcji znajduje się TUTAJ.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w Placówkach Alior Banku lub telefonicznie pod numerami telefonów 19 503 (z sieci Play: 12 19 503) lub 12 370 7400.

Przewidywany termin rozliczenia nabycia akcji to 21.02.2018 r.