< powrót do listy
20 listopada 2017 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej
20 listopada 2017 r. YOLO S.A. (Spółka) podpisało list intencyjny, którego celem jest zawarcie potencjalnej transakcji zbycia do 100 % udziałów w spółce zależnej tj. Presco Investments Ltd. z siedzibą na Malcie (Spółka Zależna).
 
Podpisanie Listu Intencyjnego umożliwiło rozpoczęcie rozmów i negocjacji w celu ustalenia szczegółowych warunków ewentualnej sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej. Jeżeli umowa sprzedaży udziałów nie zostanie zawarta do końca 2018 r., negocjacje zostaną uznane za zakończone.
 
List Intencyjny został zawarty z dwoma głównymi akcjonariuszami Spółki tj. Black Onyx Investments Ltd. oraz WJA Investemenst Ltd. Oba podmioty są blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce.