Aktualności

< powrót do listy
10 października 2017 Powołanie członka Rady Nadzorczej
W dniu 9 października 2017 r. miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., na którym podjęło uchwałę o powołaniu Pana Marka Madeja na członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia uchwały. W związku z wcześniejszą rezygnacją Pani Danuty Andrzejewskiej z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki pozostaje 5 – osobowa.
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Madej:
  • jest kandydatem niezależnym w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),
  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.