Aktualności

< powrót do listy
23 stycznia 2018 Sprzedaż udziałów w Presco Investments Ltd.
Na mocy uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. w dniu 22 stycznia dokonano sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Presco Investments Ltd. z siedzibą na Malcie (300 szt. udziałów). Udziały stanowiły 30% kapitału zakładowego spółki. Do 11 grudnia 2017 r. oba podmioty wchodziły w skład jednej grupy kapitałowej. Po sprzedaży większości udziałów 11 grudnia 2017 r. YOLO S.A. utraciło status jednostki dominującej. Sprzedaż udziałów nastąpiła na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...].

Łączna cena sprzedaży udziałów została ustalona na poziomie 5 524 980,00 zł (tj. 18.416,60 zł za 1 udział).  Po dokonaniu opisanej powyżej transakcji YOLO S.A. nie posiada żadnych udziałów w Presco Investments Ltd. Szczegóły transakcji zostały opisane w raporcie bieżącym nr 4/2018 z 22 stycznia 2018 r.