Aktualności

< powrót do listy
15 stycznia 2018 Upoważnienie Zarządu do skupu akcji własnych
Dnia 15 stycznia 2018 r. Walne Zgromadzenie YOLO S.A. upoważniło Zarząd spółki do nabywania akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia i tym samym obniżenia kapitału zakładowego spółki. Skup akcji własnych, w liczbie nie większej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, może nastąpić maksymalnie do 30 czerwca 2018 r.

Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 17 493 332,00 PLN. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji będą pochodzić ze środków własnych spółki. 

Przed rozpoczęciem realizacji nabywania akcji, warunki skupu akcji zostaną podane do publicznej wiadomości.