< powrót do listy
30 listopada 2017 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Sąd Rejonowy dla M St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 444 000,00 zł jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

W związku z rejestracją powyższych zmian wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba głosów wynikających z wyemitowanych akcji Spółki nie uległy zmianie.