Aktualności

< powrót do listy
29 marca 2018 Wybór audytora
Dnia 29 marca 2018 r. Rada Nadzorcza, przyjęła rekomendację Komitetu Audytu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych YOLO S.A. za lata 2018-2019. Wybranym podmiotem jest spółka CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 34 („Audytor”), wpisana na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767. Spółka korzystała wcześniej z usług CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie audytu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2016-2017.