Aktualności

< powrót do listy
22 lutego 2018 Wyznaczenie daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22.02.2018 poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 21 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie decyzje w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych w Spółce, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu.

Projekty uchwał oraz warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu znajdują się TUTAJ.