Aktualności

< powrót do listy
05 kwietnia 2018 WYZNACZENIE DATY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 05.04.2018 r. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 7 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie decyzje m.in. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2017 rok, pokrycia straty jednostkowej za 2017 r. oraz powołania członka Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał oraz warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu znajdują się TUTAJ.