Aktualności

< powrót do listy
25 stycznia 2018 Złożenie rezygnacji przez członka zarządu
W raporcie bieżącym nr 6/2018 Zarząd YOLO S.A. poinformował, że do spółki wpłynęło oświadczenie Wiceprezesa Zarządu Wojciecha Andrzejewskiego dotyczące rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa ze skutkiem na dzień 28 lutego 2018 r. Pan Andrzejewski poinformował, iż przyczyną jego rezygnacji są powody osobiste.