Aktualności

< powrót do listy
11 września 2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. na 9.10.2017 r.
W związku ze złożoną rezygnacją Pani Danuty Andrzejewskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej YOLO S.A. oraz w związku z kandydaturą Pana Marka Madeja złożoną przez jednego z akcjonariuszy Spółki, Zarząd YOLO S.A. wyznaczył datę najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 9 października 2017 r.

Planowany porządek obrad oraz wszelkie dokumenty z tym związane znajdują się TUTAJ.