14 stycznia 2020 Zmiana adresu siedziby
YOLO S.A. informuje, że zmianie ulega adres siedziby spółki z dotychczasowego na: YOLO S.A., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa. Informujemy, że numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe spółki, podobnie jak numery telefonów, również nie ulegają zmianie.
07 stycznia 2020 Publikacja raportów okresowych w 2020 roku
W dniu dzisiejszym spółka poinformowała o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku. więcej >