14 listopada 2012 Kolejny kwartał rekordowych wyników P.R.E.S.C.O.
Po dziewięciu miesiącach 2012 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP wypracowała 64,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 31,4 mln zł zysku brutto na sprzedaży. To odpowiednio o 144,7 proc. i 370 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2011. Zysk netto Grupy po trzech kwartałach 2012 r. wyniósł 13,7 mln zł, a dynamika jego wzrostu w ujęciu rok do roku wyniosła 49,4 proc. więcej >
06 listopada 2012 P.R.E.S.CO. planuje prawie 90 mln przychodów w roku 2012
P.R.E.S.CO GROUP - jedna z wiodących spółek na rynku inwestycji w wierzytelności - doprecyzowała prognozy wyników na rok 2012. Spółka oczekuje o blisko 5 proc. wyższych niż pierwotnie planowała przychodów z windykacji, które na poziomie skonsolidowanym wyniosą 89,6 mln zł. Bez zmian w stosunku do początkowych założeń kształtuje się prognoza P.R.E.S.C.O. w odniesieniu do skonsolidowanego zysku brutto - osiągnie on wartość 51,9 mln zł. Po przeszacowaniu zysk netto Grupy za rok 2012 wyniesie natomiast 23,2 mln zł. więcej >
14 października 2012 P.R.E.S.C.O. przekracza historyczną wartość zakupów wierzytelności
Presco Investments, spółka zależna P.R.E.S.C.O. GROUP – jednego z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami – nabędzie drugi już drugi w październiku portfel wierzytelności. Tym razem będzie to pakiet o wartości 33,2 mln zł. Oferta Presco Investments została właśnie wybrana przez podmiot z rynku mediów elektronicznych. Cena kupna pakietu wyniesie 5,6 mln zł. Po sfinalizowaniu transakcji, łączna wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę P.R.E.S.C.O. w bieżącym roku wyniesie już 330,5 mln zł. To najwięcej w jej dotychczasowej historii. więcej >
29 sierpnia 2012 Rekordowe pierwsze półrocze P.R.E.S.C.O. GROUP
Grupa kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP, działająca na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce, wypracowała w pierwszym półroczu 2012 r. 42,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, czyli o 136 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To jednocześnie najwyższy w historii grupy poziom półrocznych przychodów ze sprzedaży, dzięki któremu jej udział w rynku wierzytelności na sprzedaż w pierwszym półroczu 2012 r. wzrósł ponad dwukrotnie tj. do poziomu 4,15 proc. więcej >
19 sierpnia 2012 P.R.E.S.C.O. GROUP stawia na komunikację z inwestorami
Jedna z wiodących firm sektora obrotu wierzytelnościami - P.R.E.S.C.O. GROUP - rozpoczyna współpracę z serwisem giełdowym StockWatch.pl. Za pomocą dedykowanej mikrostrony spółka chce efektywniej docierać do grona obecnych i potencjalnych akcjonariuszy i obligatariuszy, w tym także indywidualnych. więcej >
30 lipca 2012 P.R.E.S.C.O. wyemituje obligacje na zakup portfeli wierzytelności
P.R.E.S.C.O. Group - jedna z wiodących spółek na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce - zamierza pozyskać 10 mln zł na zakup pakietów wierzytelności w najbliższych miesiącach. Środki będą pochodziły z emisji 10 tys. sztuk obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda. Prywatna oferta objęcia obligacji trafi do indywidulanie wskazanych inwestorów. Spółka planuje zamknąć ją do 31 sierpnia br. To już druga emisja papierów dłużnych P.R.E.S.C.O. w bieżącym roku. więcej >
13 lipca 2012 P.R.E.S.C.O. dzieli się zyskiem z akcjonariuszami
Już 13 lipca na rachunkach akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP pojawi się dywidenda. Uprawnieni do niej posiadacze walorów spółki otrzymają premię w wysokości 16 gr na akcję. Łącznie P.R.E.S.C.O. przeznaczy na ten cel blisko 3,2 mln zł, czyli 99,6 proc. wypracowanego w 2011 r. jednostkowego zysku spółki matki. więcej >
28 maja 2012 Przyjazna instytucja finansowa dla przedsiębiorców
P.R.E.S.C.O. Group S.A. przyznano I miejsce i nagrodę im. Stanisława Staszica w kategorii „Przyjazna instytucja finansowa dla przedsiębiorców”. Nagroda została wręczona podczas Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych przez Wice Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starostę Pilskiego, Prezydenta Miasta Piły i Prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. więcej >