01 listopada 2016 Zmiana nazwy na "YOLO Spółka Akcyjna"
Spółka zawiadamia, że w dniu 26 października 2016 r w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano rejestracji zmiany nazwy Spółki z dotychczasowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A na YOLO S.A. Jest to początek procesu restrukturyzacji, o którym Zarząd Spółki informował wcześniej. więcej >
19 września 2016 Ogłoszenie nowej strategii Spółki na lata 2016-2018
W związku ze zmianą charakteru działalności P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., w dniu 14 września 2016 r. Spółka poinformowała o przyjęciu przez Zarząd Strategii rozwoju na lata 2016-2018. Po sprzedaży w kwietniu bieżącego roku całego portfela polskich wierzytelności Spółka skoncentrowała swoje działania na analizie rynku consumer finance, opracowaniu strategii działalności pożyczkowej oraz poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej we wspomnianej branży. więcej >
02 września 2016 Wyznaczenie daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. o godz. 13:00 w oddziale P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49b. więcej >
01 lipca 2016 Przedterminowy wykup obligacji własnych serii E
W dniu 16 maja 2016 r. Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. poinformował o podjęciu uchwały o przedterminowym wykupie wszystkich 35.000 sztuk obligacji serii E („Obligacje”). więcej >
02 czerwca 2016 Wyznaczenie daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w Warszawie przy ul. Twardej 18. więcej >
18 maja 2016 Zmiany w Zarządzie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
W dniu 17 maja 2016 r. Spółka poinformowała o powołaniu przez Radę Nadzorczą P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. dwóch nowych członków zarządu. więcej >