29 grudnia 2021 Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Zarząd YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile w dniu dzisiejszym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt Joanna Okońska Sebastian Chaber Notariusze s.c., ul. Mokotowska 46A lok. 27 (Warszawa Śródmieście). więcej >
28 grudnia 2021 Powołanie Członka Zarządu
Zarząd Spółki YOLO S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała nowego Członka Zarządu, Pana Pawła Kicińskiego. Powołanie następuje z dniem podjęcia niniejszej uchwały na czas trwania obecnej kadencji Zarządu, która zakończy się wraz z zatwierdzaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. sprawozdania finansowego za 2021 rok.
06 grudnia 2021 Rezygnacja członka zarządu
Z końcem listopada Pan Kamil Czop przestał pełnić funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. Swoją rezygnację złożył na początku listopada. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.
06 listopada 2021 Sprzedaż całego portfela pożyczek
Zgodnie z zapowiedzią po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, Spółka dokonała sprzedaży całego portfela pożyczek. więcej >
02 listopada 2021 Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
W dniu 29 października Spółka zakończyła przegląd opcji strategicznych. O możliwych scenariuszach Spółka informowała w RB 6/2020 z 1 kwietnia 2020 r. więcej >
09 kwietnia 2021 Zwołanie ZWZ YOLO S.A. na 7 maja 2021 r.
Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 7 maja 2021 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6 więcej >