< powrót do listy
07 stycznia 2020 Publikacja raportów okresowych w 2020 roku
W dniu dzisiejszym spółka poinformowała o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Terminy publikacji raportów:

  1. Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 31 marca 2020 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 22 maja 2020 r.
  3. Raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 23 września 2020 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku- 20 listopada 2020 r.