< powrót do listy
16 stycznia 2020 Wydłużenie terminu spłaty obligacji serii G1
W porozumieniu z obligatariuszami Zarząd YOLO S.A. zamierza wydłużyć termin spłaty obligacji serii G1 o wartości 2 mln zł, wyemitowanych w marcu 2018 r.
 
Zmiana warunków emisji dotyczyć będzie:
1. Wydłużenia okresu wykupu obligacji o 24 miesiące, tj. do 9 marca 2022 r. 
2. Ustalenia marży na poziomie 4.30 punktu procentowego w skali roku począwszy od dziewiątego okresu odsetkowego.
 
Obligatariusze wyrazili zgodę na podpisanie porozumień w powyższym kształcie, a o formalnej zmianie warunków emisji spółka będzie informować.