SIEDZIBA:                                                               

            YOLO S.A.                                                                                                          

            ul. dr Franciszka Witaszka 6                                                         

            64-920 Piła                                                                             

            KRS: 0000372319                                                                  

            NIP: 897-170-21-86                                                               

            REGON: 020023793                                                              

            Kapitał zakładowy: 8 879 194 zł                                        

          E-mail: kontakt@yologroup.pl       

 

 

           KONTAKT DLA INWESTORÓW I MEDIÓW 

           E-mail: pr@yologroup.pl