SIEDZIBA:

                             YOLO S.A.                                        NIP: 897-170-21-86
                             ul. Twarda 18                                  REGON: 020023793 
                             00-105 Warszawa                           KRS: 0000372319 

                                                                                       Kapitał zakładowy: 8 879 194 zł

                                                                   

                            DANE DO KONTAKTU:

                            YOLO S.A.                                        Biuro Obsługi Klienta

                              Oddział w Pile                                 Tel.: 222 -28-28-28                     

                              Ul. Witaszka 6                                 E-mail: kontakt@yologroup.pl

                              64-920 Piła

                              Tel.: (067) 349-60-90

                              E-mail: kontakt@yologroup.pl

 

 

                             KONTAKT DLA INWESTORÓW I MEDIÓW: 

                               Dominika Hanc

                               Tel.: 506 071 363

                               E-mail: pr@yologroup.pl