Programy Emisji Obligacji 

Pierwszy Program Emisji Obligacji spółka uruchomiła w roku 2011.  W ramach Programu, do 30 czerwca 2016 r. spółka wyemitowała obligacje serii od B do E, o łącznej wartości nominalnej 105 mln zł. Ostatni wykup obligacji nastąpił w listopadzie 2016 r.

W lutym 2018 r. Zarząd spółki przyjął drugi Program Emisji Obligacji - Program Emisji Obligacji Serii G. Program daje możliwość wyemitowania, w trybie oferty prywatnej, do 20.000 szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Program obowiązywać będzie do 31 grudnia 2018 r. i w tym czasie spółka może emitować obligacje maksymalnie w 5 transzach o numeracji od G1 do G5. W ramach pojedynczej transzy spółka może wyemitować od 1 tys. do 10 tys. szt. obligacji.

PARAMETRY WYEMITOWANYCH OBLIGACJI:

Parametry  Seria G1    Seria G2    Seria G3 Seria G4
Data emisji 09.03.2018 r. 29.06.2018 r. 30.08.2018 r. 15.11.2018 r.
Oznaczenie obligacji PLPRESC00091 PLPRESC00109 PLPRESC00117  

Wartość nominalna

jednej obligacji

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Liczba obligacji 2 000 sztuk 2 500 sztuk 2 000 sztuk 1 500 sztuk
Wartość emisji 2 000 000 zł 2 500 000 zł 2 000 000 zł 1 500 000 zł
Oprocentowanie

zmienne,

WIBOR 3M

+ marża 7.28 p.p.

zmienne, 

WIBOR 3M

+ marża 7.28 p.p.

zmienne, 

WIBOR 3M

+ marża 7.28 p.p.

zmienne, 

WIBOR 3M

+marża 7.28 p.p.

Termin zapadalności 09.03.2020 r. 29.06.2020 r. 30.08.2020 r. 15.11.2020 r.
Rynek notowań brak brak brak brak

 

Niepubliczna emisja obligacji 

Na mocy uchwały z dnia 6 czerwca 2017 r. spółka wyemitowała w trybie oferty prywatnej, niezabezpieczone obligacje zwykłe, na okaziciela serii F o wartości 8 mln zł. 

PARAMETRY WYEMITOWANYCH OBLIGACJI SERII F:

   Parametry    Obligacje serii F
   Data emisji    20 lipca 2017 r.
   Oznaczenie obligacji     PLPRESC00083
   Wartość nominalna jednej obligacji    100 zł
   Liczba obligacji    80 000 sztuk
   Wartość emisji    8 000 000 zł
   Oprocentowanie    zmienne,  WIBOR 6M + marża 6.19 p.p.
   Termin zapadalności    21 lipca 2021 r.
   Rynek notowań    ASO Catalyst