Informacje o obligacjach

Programy Emisji Obligacji 

Pierwszy Program Emisji Obligacji spółka uruchomiła w roku 2011.  W ramach Programu, do 30 czerwca 2016 r. spółka wyemitowała obligacje serii od B do E, o łącznej wartości nominalnej 105 mln zł. Ostatni wykup obligacji nastąpił w listopadzie 2016 r.

 

9 lutego 2018 r. Zarząd spółki przyjął drugi Program Emisji Obligacji - Program Emisji Obligacji Serii G. Program daje możliwość wyemitowania, w trybie oferty prywatnej, do 20.000 szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Program obowiązywać będzie do 31 grudnia 2018 r. i w tym czasie spółka może emitować obligacje maksymalnie w 5 transzach o numeracji od G1 do G5. W ramach pojedynczej transzy spółka może wyemitować od 1 tys. do 10 tys. szt. obligacji.

W ramach Programu,  spółka wyemitowała obligacje serii G1 oraz G2.

Parametry wemitowanych obligacji:

Parametry Obligacje serii G1 Obligacje serii G2
Data emisji 9 marca 2018 r. 29 czerwca 2018 r.
Oznaczenie obligacji PLPRESC00091 PLPRESC00109
Wartość nominalna jednej obligacji 1 000 zł 1 000 zł
Liczba obligacji 2 000 sztuk 2 500 sztuk
Wartość emisji 2 000 000 zł 2 500 000 zł
Oprocentowanie zmienne,
WIBOR 3M + marża 7.28 p.p.
zmienne,
WIBOR 3M + marża 7.28 p.p.
Termin zapadalności 9 marca 2020 r. 29 czerwca 2020 r.
Rynek notowań brak brak

 

Niepubliczna emisja obligacji 

Na mocy uchwały z dnia 6 czerwca 2017 r. spółka wyemitowała w trybie oferty prywatnej, niezabezpieczone obligacje zwykłe, na okaziciela serii F o wartości 8 mln zł. Emisja i przydział obligacji nastąpił 20 lipca 2017 r.

Parametry wemitowanych obligacji serii F:

Parametry Obligacje serii F
Oznaczenie obligacji  PLPRESC00083
Wartość nominalna jednej obligacji 100 zł
Liczba obligacji 80 000 sztuk
Wartość emisji 8 000 000 zł
Oprocentowanie zmienne,
WIBOR 6M + marża 6.19 p.p.
Termin zapadalności 21 lipca 2021 r.
Rynek notowań ASO Catalyst