Ład korporacyjny w Y​OLO

Od 1 stycznia 2013 r. YOLO S.A. stosuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Obecnie stosowanym dokumentem jest znowelizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w dniu 29 marca 2021 roku zbiór "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", obowiązujący od 1 lipca 2021 roku. 

ZMIANA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Uchwałą Komitetu Audytu z dnia 28 listopada 2017 r. przyjęto "Procedurę i politykę wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań spółki oraz świadczenia innych usług przez firmę audytorską."

Zgodnie z przyjętą polityką wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską nie przekraczał limitów wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Spółka nie opracowała oficjalnego dokumentu dotyczącego polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W decyzjach kadrowych spółka kieruje się bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa, które wyrażają się poprzez uwzględnianie posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz wykształcenia. Takie czynniki, jak wiek i płeć kandydata nie stanowią wyznacznika w powyższym zakresie. 

 

INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ORGANACH STATUTOWYCH

Zarząd - liczba mężczyzn: 1; liczba kobiet: 0.
Rada Nadzorcza - liczba mężczyzn: 4; liczba kobiet: 1.

 

DOKUMENTY KORPORACYJNE
 • pdf
  Statut (Tekst jednolity obowiązujący od 22.12.2020 r.) 253,129 kb
  pobierz
 • pdf
  Regulamin Rady Nadzorczej (obowiązujący od 24.01.2011) 203,952 kb
  pobierz
 • pdf
  Regulamin Zarządu (Tekst jednolity obowiązujący od 29.01.2018) 364,047 kb
  pobierz
 • pdf
  Regulamin Walnego Zgromadzenia (uchwalony 25.01.2011) 96,748 kb
  pobierz
Rozwiń
SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2020 roku 250,004 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku 877,123 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2019 roku 241,232 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku 828,958 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2018 roku 96,2 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku 416,763 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku 377,076 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku 268,433 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku 247,572 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku 249,837 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku 209,89 kb
  pobierz
Rozwiń
DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
 • pdf
  RB EBI 01_2021 z 07.07.2021 - Dobre Praktyki GPW 2021 106,046 kb
  pobierz
 • pdf
  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 306,781 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2020 roku 452,714 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2019 roku 129,383 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2018 roku 317,916 kb
  pobierz
 • pdf
  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 182,448 kb
  pobierz
Rozwiń