Ład korporacyjny

Ład korporacyjny w YOLO

Od 1 stycznia 2013 r. YOLO S.A. stosuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Obecnie stosowanym dokumentem jest znowelizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w dniu 13 października 2015 roku zbiór "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016". 

 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach statutowych:

Zarząd:
Stan na 01.06.2018 r.: Liczba mężczyzn: 3; liczba kobiet: 0.

Rada Nadzorcza:
Stan na 01.06.2018 r.: Liczba mężczyzn: 5; liczba kobiet: 0.

 

Polityka różnorodności:

Spółka nie opracowała oficjalnego dokumentu dotyczącego polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W decyzjach kadrowych spółka kieruje się bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa, które wyrażają się poprzez uwzględnianie posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz wykształcenia. Takie czynniki, jak wiek i płeć kandydata nie stanowią wyznacznika w powyższym zakresie. 

 

Zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Uchwałą Komitetu Audytu z dnia 28 listopada 2017 r. przyjęto "Procedurę i politykę wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań spółki oraz świadczenia innych usług przez firmę audytorską."

Zgodnie z przyjętą polityką wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską nie przekraczał limitów wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 

 

DOKUMENTY KORPORACYJNE
 • pdf
  Statut (Tekst jednolity obowiązujący od 24.11.2017) 249,948 kb
  pobierz
 • pdf
  Regulamin Rady Nadzorczej 203,952 kb
  pobierz
 • pdf
  Regulamin Zarządu (Tekst jednolity obowiązujący od 29.01.2018) 364,047 kb
  pobierz
 • pdf
  Regulamin Walnego Zgromadzenia 96,748 kb
  pobierz
Rozwiń
DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
 • pdf
  Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w roku 2017 132,769 kb
  pobierz
 • pdf
  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 182,448 kb
  pobierz
Rozwiń