Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na dzień dzisiejszy nie zwołano nowego Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.