Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w PIle informuje, że nie zwołano obecnie Walnego Zgromadzenia Spółki.