W związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YOLO S.A. z dnia 7 maja 2020 r. uchwały nr 17 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A., spółka zgodnie z art. 90e ust. 5 ustawy o ofercie, publikuje treść Polityki Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia oraz wynikami głosowania.

Dokumenty związane z Polityką Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A.
  • pdf
    Uchwała nr 17 ZWZ YOLO S.A. z dnia 07.05.2020 76.281 kb
    pobierz
  • pdf
    Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. 552.64 kb
    pobierz