W związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YOLO S.A. z dnia 7 maja 2020 r. uchwały nr 17 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A., spółka zgodnie z art. 90e ust. 5 ustawy o ofercie, publikuje treść Polityki Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia oraz wynikami głosowania.

Dokumenty związane z Polityką Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A.
 • pdf
  Raport niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania RN o wynagrodzeniach w 2020 r. 142,463 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie RN YOLO S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020 938,28 kb
  pobierz
 • pdf
  Uchwała nr 17 ZWZ YOLO S.A. z dnia 07.05.2020 76,281 kb
  pobierz
 • pdf
  Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. 552,64 kb
  pobierz