Prospekt emisyjny przygotowany w związku z ofertą publiczną 5 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW:

 • 16 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
 • od 3 700 000 do 5 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
 • od 3 700 000 do 5 600 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

   
Prospekty emisyjne
 • pdf
  Prospekt emisyjny 2510,256 kb
  pobierz
 • pdf
  Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego 38,491 kb
  pobierz
 • pdf
  Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 33,279 kb
  pobierz
 • pdf
  Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 33,69 kb
  pobierz
 • pdf
  Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 36,3 kb
  pobierz
 • pdf
  Komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu emisyjnego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 36,152 kb
  pobierz
 • pdf
  Informacja dotycząca ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B 42,394 kb
  pobierz