Skład Rady Nadzorczej YOLO S.A. (trzyletnia kadencja od 10 lutego 2022 r.):

DOMINIK STAROŃ

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Ekonomia). Ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie Rachunkowości Zarządczej i Controllingu oraz dwuletnie studia Executive MBA na University of Baltimore.

W dotychczasowej karierze zawodowej pracował na stanowiskach dyrektorskich i zarządczych w spółkach kapitałowych, w tym także spółkach publicznych. Pan Dominik Staroń zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym giełdowych.

KATARZYNA WYSOKIŃSKA

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem prowadząca indywidualną praktykę adwokacką, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych. Współautorka artykułów naukowych oraz komentarza do przepisów dotyczących ustaw w zakresie COVID-19.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, rodzinnym, odszkodowawczym, karnym oraz prawie pracy.

cezary jasiński

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Brał udział w projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia ich akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego. Pełnił liczne funkcje nadzorcze oraz zarządcze w spółkach publicznych jak i niepublicznych.

PAWEŁ BRZEZIŃSKI

Magister Ekonomii – Specjalizacja Marketing i Badania Rynkowe, Politechnika Koszalińska.

W latach 2005-2020 związany z bankowością, Bank Zachodni WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A. Ekspert kredytowy oraz inwestycyjny w segmencie rynków kapitałowych. 8 letnie doświadczenie managerskie - Dyrektorskie, zarządzanie oddziałami Banków, zespołami sprzedażowymi. Bardzo szeroka wiedza merytoryczna i praktyczna poparta wieloma certyfikatami przebytych szkoleń jak i sukcesami zawodowymi. Wysokie kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi.

Od 2016 roku prowadzi firmę doradczą, wspierającą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Prowadzi mediacje i negocjacje kontraktów B2B, a także pomaga w nawiązywaniu relacji handlowych z producentami chińskimi. Jest Prezesem Zarządu spółki Pikme sp. z o. o. od 07.2021 oraz spółki Investio Property sp. zo.o. od 11.2021 oraz członkiem Rady Nadzorczej Labocanna S.A. od 06.2021.

PIOTR MIĘDLAR

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Analityk w międzynarodowych korporacjach finansowych.

Prezes Zarządu w spółkach: Idrogeno Sp. z o.o. (2021 – obecnie), Ragnar Trade Sp. z o.o. (2021 – obecnie), HZ Sp. z o.o. (2020 – obecnie).

Prokurent: Satis Group S.A. (2021 - 2022).

Członek Rad Nadzorczych: Impact Games S.A. (2021-obecnie) , Labocanna S.A. (2021-obecnie), Prime Bit Games S.A. (2020-obecnie), PRI "Inżynieria" S.A. (2015 - 2018), Silesia One S.A. (2015 - 2017), Capital Kopernik w likwidacji S.A. (2016-2020), Centurion Finance S.A. (2013-2020).

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.