raporty bieżące 2021
 • pdf
  RB EBI 01_2021 z 07.07.2021 - Dobre Praktyki GPW 2021 106.046 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 26_2021 z 24.06.2021 - Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B 71.985 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 25_2021 z 7.06.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74.491 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 24_2021 z 02.06.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71.956 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 23_2021 z 31.05.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74.437 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 22_2021 z 31.05.2021 - Przedłużenie przedterminowego wykupu obligacji serii F 70.309 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 21_2021 z 28.05.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 75.594 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 20_2021 z 28.05.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74.576 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 19_2021 z 28.05.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71.827 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 18_2021 z 27.05.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74.73 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 17_2021 z 27.05.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71.752 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 16_2021 z 26.05.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71.828 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 15_2021 z 17.05.2021 - Zawarcie znaczącej umowy 225.157 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 14_2021 z 7.05.2021 - Uchwały podjęte przez ZWZ YOLO S.A. w dniu 7 maja 2021 r. 302.503 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 13_2021 z 7.05.2021 - Akcjonariusze obecni na ZWZ YOLO S.A. w dniu 7 maja 2021 r. 214.654 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 12_2021 z 7.05.2021 - Uchwała ZWZ YOLO S.A. o kontynuowaniu istnienia spółki 208.933 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 11_2021 z 19.04.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74.126 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 10_2021 z 19.04.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74.439 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 7_2021/K z 16.04.2021 - korekta raportu bieżącego nr 7_2021 76.222 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 9_2021 z 15.04.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71.674 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 8_2021 z 15.04.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74.869 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 7_2021 z 15.04.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74.534 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 6_2021 z 14.04.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71.744 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 5_2021 z 09.04.2021 - Zwołanie ZWZ na 07.05.2021 870.733 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 4_2021 z 06.04.2021 - Zamiar przedterminowego wykupu obligacji serii F 73.441 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 3_2021 z 10.03.2021 - Zawarcie znaczącej umowy 275.678 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 2_2021 z 20.01.2021 - Zmiana adresu siedziby spółki 326.001 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 1_2021 z 07.01.2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 358.213 kb
  pobierz
Rozwiń
raporty bieżące 2020
 • pdf
  RB 17/2020 z 21.12.2020 - Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ z dnia 21.12.2020 214.382 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 16/2020 z 21.12.2020 - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 21.12.2020 236.549 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 15/2020 z 23.11.2020 - Zwołanie NWZ YOLO S.A. na dzień 21.12.2020 r. 709.666 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 14/2020 z 22.06.2020-Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B 418.716 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 13/2020 z 12.06.2020 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany 414.684 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 12/2020 z 7.05.2020 Powołanie Członka Rady Nadzorczej przez ZWZ w dniu 07.05.2020 r. 220.835 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 11/2020 z 7.05.2020 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na ZWZ w dniu 07.05.2020 213.73 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 10/2020 z 7.05.2020 Uchwały podjęte przez ZWZ YOLO S.A. w dniu 7.05.2020 303.647 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 9/2020 z 7.05.2020 Uchwała ZWZ o kontynuowaniu działalności spółki 208.547 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 8/2020 z 10.04.2020 Zwołanie ZWZ 07.05.2020 3000 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 7/2020 z 9.04.2020 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 399.437 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 6/2020 z 01.04.2020-Odwołanie Strategii 2019-2021, wstrzymanie sprzedaży pożyczek,rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych 101.411 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 5/2020 z 05.02.2020 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1 210.431 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 4/2020 z 29.01.2020 -Podpisanie porozumień w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G1 211.801 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 3/2020 z 15.01.2020 -Zamiar zmiany warunków emisji obligacji serii G1 212.178 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 2/2020 z 14.01.2020 -Zmiana adresu siedziby YOLO SA 238.444 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 1/2020 z 7.01.2020 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. 386.695 kb
  pobierz
Rozwiń
raporty bieżące 2019
 • pdf
  RB 15/2019 z 26.06.2019 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany 613.667 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 14/2019 z 24.06.2019 - Emisja obligacji serii I 72.485 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 13/2019 z 12.06.2019-Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B 72.12 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 12/2019 z 10.06.2019 - Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji serii I 72.813 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 11/2019 z 30.04.2019 Powołanie członków Zarządu na nową kadencję 130.182 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 10/2019 z 29.04.2019 Wykaz akcjonariuszy ZWZ 29.04.2019 r 75.419 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 9/2019 z 29.04.2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 91.462 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 8/2019 z 29.04.2019-Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29.04.2019 r 188.251 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 7/2019 z 29.04.2019 Podjęcie przez akcjonariuszy uchwały odnośnie kontynuowania istnienia spółki 70.227 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 6/2019 z 25.04.2019 - Przyjęcie strategii rozwoju spółki na lata 2019-2021 340.557 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 5/2019 z 02.04.2019 -Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29.04.2019 r. 2315.522 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 4/2019 z 27.02.2019 -Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej 605.793 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 3/2019 z 26.02.2019 - Emisja obligacji serii H 72.213 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 2/2019 z 18.02.2019 - Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji serii H 73.252 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 1/2019 z 04.01.2019 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. 263.087 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2018
 • pdf
  RB 49/2018 z 04.12.2018 -Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany 182.009 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 48/2018 z 28.11.2018 -Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów 2411.081 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 47/2018 z 28.11.2018 -Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany 176.725 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 46/2018 z 28.11.2018 -Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów 2290.574 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 45/2018 z 28.11.2018 -Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany 185.299 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 44/2018 z 15.11.2018 - Emisja obligacji serii G4 150.771 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 43/2018 z 18.10.2018 - Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 10 października 2018 r. 111.081 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 42/2018 z 10.10.2018 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 175.985 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 41/2018 z 08.10.2018 - Zawarcie znaczącej umowy 71.699 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 40/2018 z 03.10.2018 - Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji serii G4 74.835 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 39/2018 z 04.09.2018 -Zawiadomienia akcjonariuszy odnośnie zmiany stanu posiadania akcji 4520.956 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 38/2018 z 03.09.2018 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w związku z umorzeniem akcji własnych 122.62 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 37/2018 z 31.08.2018 - Rejestracja umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego 200.923 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 36/2018 z 31.08.2018 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmioty blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 269.619 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 35/2018 z 30.08.2018 - Emisja obligacji serii G3 151.435 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 34/2018 z 01.08.2018 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G3 280.252 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 33/2018 z 03.07.2018 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 290.773 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 32/2018 z 29.06.2018 - Emisja obligacji serii G2 151.092 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 31/2018 z 15.06.2018 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G2 243.733 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 30/2018 z 01.06.2018 - Powołanie nowego Członka Zarządu 304.167 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 29/2018 z 07.05.2018 - Zawarcie znaczącej umowy 266.491 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 28/2018 z 07.05.2018 - Powołanie członka Rady Nadzorczej 239.57 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 27/2018 z 07.05.2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 07.05.2018 r. 244.641 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 26/2018 z 07.05.2018 Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 07.05.2018 313.766 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 25/2018 z 05.04.2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. 691.439 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 24/2018 z 05.04.2018 - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej 300.174 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 23/2018 z 29.03.2018 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 70.268 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 22/2018 z 29.03.2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 238.701 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 21/2018 z 26.03.2018 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 183.961 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 20/2018 z 23.03.2018 - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Obligacji serii G1 261.125 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 19/2018 z 21.03.2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ 21.03.2018 97.481 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 18/2018 z 21.03.2018 - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 21.03.2018 203.453 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 17/2018 z 12.03.2018 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany 157.983 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 16/2018 z 09.03.2018 - Przydział obligacji serii G1 262.797 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 15/2018 z 22.02.2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A 579.88 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 14/2018 z 22.02.2018 - Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów 2526.618 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 13/2018 z 22.02.2018 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmioty blisko związane 296.519 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 12/2018 z 21.02.2018 - Nabycie znacznego pakietu akcji 297.114 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 11/2018 z 21.02.2018 - Nabycie akcji własnych 244.72 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 10/2018 z 19.02.2018 - Przydział ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych 251.698 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 9/2018 z 09.02.2018 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G1 241.183 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 8/2018 z 09.02.2018 - Przyjęcie Programu Emisji Obligacji 241.235 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 7/2018 z 07.02.2018 - Ogłoszenie oferty skupu akcji własnych 466.783 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 6/2018 z 24.01.2018 - Rezygnacja członka zarządu 237.086 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 5/2018 z 22.01.2018 - Korekta raportu bieżącego nr 70/2017 dot. publikacji raportów okresowych w 2018 r. 273.433 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 4/2018 z 22.01.2018 - Zbycie znaczących aktywów 277.696 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 3/2018 z 15.01.2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 15.01.2018 270.04 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 2/2018 z 15.01.2018 - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 15.01.2018 144.97 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 1/2018 z 10.01.2018 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 184.451 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2017
 • pdf
  RB 72/2017/K z 19.12.2017 - Korekta raportu bieżącego nr 72/2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 563.151 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 73/2017 z 19.12.2017 Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 192.085 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 72/2017 z 18.12.2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A 371.68 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 71/2017 z 18.12.2017 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 184.476 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 70/2017 z 14.12.2017 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r 242.471 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 69/2017 z 11.12.2017 - Podpisanie umowy zbycia części udziałów w spółce zależnej 278.061 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 68/2017 z 28.11.2017 - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału 270.64 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 67/2017 z 28.11.2017 - Otrzymanie zawiadomień w sprawie zmiany stanu posiadania 1683.628 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 66/2017/K z 27.11.2017 - Raport korygujący dotyczący rejestracji zmian w kapitale zakładowym oraz zmiany Statutu 294.594 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 66/2017 z 24.11.2017 - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki 295.77 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 65/2017 z 20.11.2017 - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia znaczących aktywów 285.378 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 64/2017 z 31.10.2017 - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu 277.744 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 63/2017 z 12.10.2017 - Powołanie Komitetu Audytu 267.39 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 62/2017 z 9.10.2017 - Powołanie członka Rady Nadzorczej 261.965 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 61/2017 z 09.10.2017 - Wykaz akcjonariuszy posidających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 09.10.2017 273.005 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 60/2017 z 09.10.2017 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 9.10.2017r. 242.491 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 58/2017 z 25.09.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 226.606 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 57/2017 z 22.09.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 214.473 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 56/2017/K z 21.09.2017-Korekta zawiadomienia o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze oraz raportu 56/2017 231.208 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 56/2017 z 21.09.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez podmioty blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 334.285 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 55/2017 z 19.09.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 210.123 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 54/2017 z 18.09.2017 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 222.797 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 53/2017 z 11.09.2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A 1278.64 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 52/2017 z 11.09.2017 - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej 1059.059 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 51/2017 z 07.09.2017 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii F 265.286 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 50/2017 z 07.09.2017 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 261.438 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 49/2017 z 01.09.2017 - Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii F 259.951 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 48/2017 z 21.08.2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ 271.251 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 47/2017 z 21.08.2017 Uchwały podjęte przez NWZ 21.08.2017 293.439 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 46/2017 z 21.08.2017 Sprzedaż nieruchomości 268.419 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 44/2017 z 01.08.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 241.483 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 43/2017 z 31.07.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 250.594 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 42/2017 z 31.07.2017 - Rejestracja w KDPW obligacji serii F 265.421 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 41/2017 z 28.07.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 172.941 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 40/2017 z 26.07.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 1864.588 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 39/2017 z 25.07.2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO SA 269.879 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 38/2017 z 21.07.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 341.897 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 37/2017 z 20.07.2017 - Przydział obligacji serii F 289.295 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 35/2017 z 30.06.2017 r - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu 397.563 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 34/2017 z 27.06.2017 r. - Odwołanie członka Zarządu Spółki 263.471 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 33/2017 z 22.06.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 172.169 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 32/2017 z 21.06.2017 r. - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 208.05 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 31/2017 z 16.06.2017 Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 174.668 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 30/2017 z 14.06.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 206.722 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 29/2017/K z 14.06.2017r. - Korekta raportu bieżącego nr 29/2017 w przedmiocie emisji obligacji serii F 263.06 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 29/2017 z 06.06.2017 r. - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F 287.936 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 28/2017 z 30.05.2017 Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 179.724 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 27/2017 z 30.05.2017 Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 218.961 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 26/2017 z 26.05.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 201.111 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 25/2017 z 25.05.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 226.806 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 24/2017 z 23.05.2017 - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości 273.319 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 23/2017 z 19.05.2017 r. - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 189.458 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 22/2017 z 19.05.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 208.324 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 21/2017 z 18.05.2017 - Wstępne wyniki sprzedaży pożyczek konsumenckich 353.115 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 19/2017_K z 10.05.2017-Korekta raportu nr 19/2017 - Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 09.05.2017 347.226 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 20/2017 z 09.05.2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 09.05.2017 158.315 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 19/2017 z 09.05.2017 - Uchwały podjęte przez ZWZ dniu 09.05.2017 316.987 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 18/2017 z 04.05.2017r - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 216.487 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 17/2017 z 28.04.2017r - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 185.579 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 16/2017 z 25.04.2017r - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 176.255 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 15/2017 z 14.04.2017r - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 165.724 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 14/2017 z 12.04.2017r - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 177.513 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 13/2017 z 12.04.2017r - Zawiadomienie o wcześniejszej spłacie kredytu inwestycyjnego 262.899 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 12/2017 z 10.04.2017r - Korekta zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 226.624 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 11/2017 z 10.04.2017r - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 09 05 2017 422.041 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 10/2017 z 07.04.2017r - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 182.458 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 9/2017 z 04.04.2017 r - Rekomendacja Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 263.373 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 8/2017 z 27.03.2017 - Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych Insignis 264.398 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 7/2017 z 13.02.2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 13 02 2017 232.801 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 6/2017 z 13.02.2017 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 02 2017 320.466 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 5/2017 z 18.01.2017r - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 13.02.2017 234.301 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 4/2017 z 16.01.2017 - Połączenie z Europejskim Funduszem Poręczeniowym 256.186 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 3/2017 z 16.01.2017 - Połączenie z Debet Partner 256.621 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 2/2017 z 4.01.2017 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku 278.432 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 - Podpisanie umowy z animatorem emitenta 135.135 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2016
 • pdf
  RB nr 52/2016 Informacja z BondSpot S.A. o wycofaniu z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu obligacji serii E 257.729 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 51/2016 Uchwała GPW S.A. o wykluczeniu z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii E 258.205 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 50/2016 Przedterminowy wykup obligacji serii E 257.637 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 49/2016 Korekta raportu okresowego dotyczącego Rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej YOLO za III kwartał 2016 r. 94.863 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 48/2016 Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii E spółki YOLO S.A. 261.077 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 47/2016 Uchwała Zarządu BondSpot S.A. o zawieszeniu obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami Spółki 263.257 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 46/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 listopada 2016 r. 188.124 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 45/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.11.2016 296.625 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 44/2016 Zmiana nazwy (firmy) Spółki oraz zmiana Statutu 287.518 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 43/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej od Piwonski Investments Ltd 477.073 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 42/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej od Andrzejewski Investments Ltd 474.613 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 41/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Legg Mason 465.764 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 40/2016 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 397.494 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 39/2016 Zawiadomienie o nabyciu przez Spółkę akcji własnych 473.634 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 38/2016 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 398.485 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 37/2016 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 366.247 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 36/2016 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z EFP 352.24 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 35/2016 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Debet Partner 353.137 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 34/2016 Oświadczenie jednego z akcjonariuszy w sprawie zmiany warunków wezwania na skup akcji własnych 344.644 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 33/2016 Oświadczenie jednego z akcjonariuszy w sprawie zmiany warunków wezwania na skup akcji własnych 343.419 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 32/2016 Złożenie wnioku o zawieszenie obrotu obligacjami serii E 343.605 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 31/2016 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 351.506 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 30/2016 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z DP 350.867 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 29/2016 Ogłoszenie o zwołaniu NZW 08.11.2016 350.194 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 28/2016 Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku 343.284 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 27/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ 136.411 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 26/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 09 2016 133.144 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 25/2016 Oświadczenie akcjonariusza w sprawie wezwania na skup akcji własnych 343.497 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 24/2016 Plan połączenia z EFP Sp. z o.o. 5355.004 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 23/2016 Plan połączenia z Debet Partner Sp. z o.o. 5297.797 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 22/2016 Oświadczenie akcjonariusza w sprawie wezwania na skup akcji własnych 360.796 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 21/2016 Publikacja strategii Spółki na lata 2016 - 2018 153.763 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 20/2016 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną – Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 73.763 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 19/2016 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną – Debet Partner Sp. z o.o. 73.842 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 18/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 77.706 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 17/2016 Zamiar wykupu obligacji oznaczonych kodem ISIN PLPRESC00075 341.24 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 16/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na nową trzyletnią kadencję 383.099 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 15/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27.06.2016 r. 350.33 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 14/2016 Treść uchwał ZWZ z dnia 27 czerwca 2016 r. 466.665 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 13/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 348.792 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 12/2016 Powołanie członków Zarządu na nową kadencję 153.957 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 11/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 354.738 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 10/2016 Rekomendacja Zarządu P.R.E.S.C.O. dla Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2015 rok 338.267 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 9/2016 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. 150.57 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 8/2016 Powołanie nowych Członków Zarządu 361.891 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 7/2016 Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii E 74.727 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 6/2016 Rejestracja akcji serii C 337.154 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 5/2016 Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu giełdowego 321.669 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 4/2016 Warunkowa rejestracja akcji serii C w KDPW 314.736 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 3/2016 Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów podmiotu zależnego 322.599 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 2/2016 Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym 297.627 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 1/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016 311.878 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2015
 • pdf
  RB nr 16/2015 Zawarcie umowy poręczenia pomiędzy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., Presco Investments Ltd. i Secapital S.a r.l. 299.604 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 15/2015 Zawarcie przez podmiot zależny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Umowy Inwestycyjnej ze spółką zależną KRUK S.A. 312.154 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 14/ 2015 Aktualizacja informacji w sprawie ustalenia warunków transakcji zbycia udziałów Presco Investments S.à r.l. – zmiana terminu podpisania umowy inwestycyjnej 296.423 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 13/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 grudnia 2015 r. 316.641 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 12/2015 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z dnia 2 grudnia 2015 r. 341.779 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 11/2015 Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym 296.799 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 10/2015 Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 515.326 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 9/2015 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku 292.733 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 8/2015 Aktualizacja informacji w sprawie ustalenia warunków transakcji zbycia udziałów Presco Investments S.à r.l. – zmiana terminu podpisania umowy inwestycyjnej 294.474 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 7/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na dzień 18.11.2015 r. 452.248 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 6/2015 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej i zawarcie Listu Intencyjnego z Kruk S.A. w przedmiocie ustalenia głównych warunków transakcji dotyczącej zbycia udziałów Presco Investments S.à r.l. 434.387 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr. 5/2015 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z dnia 19 czerwca 2015 r. 380.833 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 4/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2015 r. 313.764 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 3/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na dzień 19.06.2015 r. 531.956 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 2/2015 Uchwała Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w sprawie wydania rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku za rok 2014 311.141 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 1/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015 330.265 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2014
 • pdf
  21.11.2014 Raport bieżący nr 15/2014 Zawarcie Umowy kredytu inwestycyjnego 322.013 kb
  pobierz
 • pdf
  21.11.2014 Raport bieżący nr 14/2014 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A 325.405 kb
  pobierz
 • pdf
  26.09.2014 Raport bieżący nr 13/2014 Rezygnacja Członka Zarządu 309.248 kb
  pobierz
 • pdf
  14.08.2014 Raport bieżący nr 12/2014 Rejestracja zmian w Statucie 296.876 kb
  pobierz
 • pdf
  06.08.2014 Raport bieżący nr 11/2014 Wykup certyfikatów inwestycyjnych P.R.E.S.C.O. Investments I NSFIZ 317.643 kb
  pobierz
 • pdf
  23.06.2014 Raport bieżący nr 10/2014 Umorzenie udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Presco Investments S.à r.l. 324.553 kb
  pobierz
 • pdf
  18.06.2014 Raport bieżący nr 9/2014 Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych 313.182 kb
  pobierz
 • pdf
  17.06.2014 Raport bieżący nr 8/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 321.802 kb
  pobierz
 • pdf
  02.06.2014 Raport bieżący nr 7/2014 Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy 314.258 kb
  pobierz
 • pdf
  29.05.2014 Raport bieżący nr 6/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 maja 2014 r 325.299 kb
  pobierz
 • pdf
  29.05.2014 Raport bieżący nr 5/2014 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z dnia 28 maja 2014 r 607.606 kb
  pobierz
 • pdf
  30.04.2014 Raport bieżący nr 4/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 657.651 kb
  pobierz
 • pdf
  21.03.2014 Raport bieżący nr 3/2014 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 321.223 kb
  pobierz
 • pdf
  31.01.2014 Raport bieżący nr 2/2014 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 107.524 kb
  pobierz
 • pdf
  31.01.2014 Raport bieżący nr 1/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014 90.997 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2013
 • pdf
  28.11.2013 Raport bieżący nr 16/2013 Podjęcie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii E 313.555 kb
  pobierz
 • pdf
  19.11.2013 Raport bieżący nr 15/2013 Obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Presco Investments S.à r.l. 325.653 kb
  pobierz
 • pdf
  07.11.2013 Raport bieżący nr 14/2013 Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych oraz podjęcie uchwały o emisji obligacji serii E 344.052 kb
  pobierz
 • pdf
  19.06.2013 Raport bieżący nr 13/2013 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję 88.317 kb
  pobierz
 • pdf
  19.06.2013 Raport bieżący nr 12/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w dniu 19 czerwca 2013 r. 88.619 kb
  pobierz
 • pdf
  19.06.2013 Raport bieżący nr 11/2013 Treść uchwał podjętych na ZWZ 183.238 kb
  pobierz
 • pdf
  14.06.2013 Raport bieżący nr 10/2013 Powołanie członków zarządu na nową kadencję 150.446 kb
  pobierz
 • pdf
  12.06.2013 Raport bieżący nr 9/2013 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej 161.082 kb
  pobierz
 • pdf
  24.05.2013 Raport bieżący nr 8/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 r 314.101 kb
  pobierz
 • pdf
  23.05.2013 Raport bieżący nr 7/2013 Strategia rozwoju P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na lata 2013 - 2016 720.503 kb
  pobierz
 • pdf
  22.05.2013 Raport bieżący nr 6/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 323.224 kb
  pobierz
 • pdf
  21.01.2013 Raport bieżący nr 5/2013 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 359.914 kb
  pobierz
 • pdf
  21.01.2013 Raport bieżący nr 4/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013 330.205 kb
  pobierz
 • pdf
  10.01.2013 Raport bieżący nr 3/2013 Zawiadomienie od Legg Mason TFI S.A 332.913 kb
  pobierz
 • pdf
  10.01.2013 Raport bieżący nr 2/2013 Kupno akcji P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. przez podmiot powiązany z członkiem zarządu 315.574 kb
  pobierz
 • pdf
  10.01.2013 Raport bieżący nr 1/2013 Rejestracja zmian w Statucie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 160.044 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2012
 • pdf
  14.12.2012 Raport bieżący nr 56/2012 Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną od P.R.E.S.C.O. GROUP 316.045 kb
  pobierz
 • pdf
  28.11.2012 Raport bieżący nr 55/2012 Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności 317.139 kb
  pobierz
 • pdf
  16.11.2012 Raport bieżący nr 54/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w dniu 16 listopada 2012 r. 89.348 kb
  pobierz
 • pdf
  16.11.2012 Raport bieżący nr 53/2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 464.211 kb
  pobierz
 • pdf
  15.11.2012 Raport bieżący nr 52/2012 Przyjęcie złożonej oferty zakupu pakietu wierzytelności 314.665 kb
  pobierz
 • pdf
  06.11.2012 Raport bieżący nr 51/2012 Informacja dot. doprecyzowania prognozy wyników finansowych na 2012 r. oraz aktualizacji jednego z jej elementów składowych 349.383 kb
  pobierz
 • pdf
  23.10.2012 Raport bieżący nr 50/2012 Objęcie przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Presco Investments S.à r.l. 105.717 kb
  pobierz
 • pdf
  18.10.2012 Raport bieżący nr 49/2012 90.11 kb
  pobierz
 • pdf
  18.10.2012 Raport bieżący nr 48/2012 195.533 kb
  pobierz
 • pdf
  18.10.2012 Raport bieżący nr 48K/2012 197.73 kb
  pobierz
 • pdf
  15.10.2012 Raport bieżący nr 47/2012 89.546 kb
  pobierz
 • pdf
  09.10.2012 Raport bieżący nr 46/2012 90.109 kb
  pobierz
 • pdf
  28.09.2012 Raport bieżący nr 45/2012 101.263 kb
  pobierz
 • pdf
  14.08.2012 Raport bieżący nr 44/2012 86.838 kb
  pobierz
 • pdf
  08.08.2012 Raport bieżący nr 43/2012 88.892 kb
  pobierz
 • pdf
  31.07.2012 Raport bieżący nr 42/2012 112.25 kb
  pobierz
 • pdf
  30.07.2012 Raport bieżący nr 41/2012 88.862 kb
  pobierz
 • pdf
  27.07.2012 Raport bieżący nr 40/2012 87.677 kb
  pobierz
 • pdf
  18.07.2012 Raport bieżący nr 39/2012 89.802 kb
  pobierz
 • pdf
  13.07.2012 Raport bieżący nr 38/2012 103.414 kb
  pobierz
 • pdf
  12.07.2012 Raport bieżący nr 37/2012 87.788 kb
  pobierz
 • pdf
  05.07.2012 Raport bieżący nr 36/2012 108.723 kb
  pobierz
 • pdf
  03.07.2012 Raport bieżący nr 35/2012 104.075 kb
  pobierz
 • pdf
  03.07.2012 Raport bieżący nr 34/2012 104.232 kb
  pobierz
 • pdf
  26.06.2012 Raport bieżący nr 33/2012 92.062 kb
  pobierz
 • pdf
  20.06.2012 Raport bieżący nr 32/2012 104.177 kb
  pobierz
 • pdf
  20.06.2012 Raport bieżący nr 31/2012 89.201 kb
  pobierz
 • pdf
  20.06.2012 Raport bieżący nr 30/2012 89.917 kb
  pobierz
 • pdf
  20.06.2012 Raport bieżący nr 29/2012 196.985 kb
  pobierz
 • pdf
  18.06.2012 Raport bieżący nr 28/2012 105.421 kb
  pobierz
 • pdf
  13.06.2012 Raport bieżący nr 27/2012 105.988 kb
  pobierz
 • pdf
  12.06.2012 Raport bieżący nr 26/2012 88.489 kb
  pobierz
 • pdf
  12.06.2012 Raport bieżący nr 25/2012 87.683 kb
  pobierz
 • pdf
  24.05.2012 Raport bieżący nr 24/2012 246.318 kb
  pobierz
 • pdf
  11.05.2012 Raport bieżący nr 23/2012 106.494 kb
  pobierz
 • pdf
  11.05.2012 Raport bieżący nr 22/2012 107.329 kb
  pobierz
 • pdf
  10.05.2012 Raport bieżący nr 21/2012 107.086 kb
  pobierz
 • pdf
  07.05.2012 Raport bieżący nr 20/2012 92.515 kb
  pobierz
 • pdf
  30.04.2012 Raport bieżący nr 19/2012 92.369 kb
  pobierz
 • pdf
  26.04.2012 Raport bieżący nr 18/2012 89.354 kb
  pobierz
 • pdf
  26.04.2012 Raport bieżący nr 17/2012 288.143 kb
  pobierz
 • pdf
  25.04.2012 Raport bieżący nr 16/2012 90.647 kb
  pobierz
 • pdf
  29.03.2012 Raport bieżący nr 15/2012 184.155 kb
  pobierz
 • pdf
  21.03.2012 Raport bieżący nr 14/2012 87.38 kb
  pobierz
 • pdf
  14.03.2012 Raport bieżący nr 13/2012 88.537 kb
  pobierz
 • pdf
  14.03.2012 Raport bieżący nr 12/2012 753.079 kb
  pobierz
 • pdf
  09.03.2012 Raport bieżący nr 11/2012 89.923 kb
  pobierz
 • pdf
  24.02.2012 Raport bieżący nr 10/2012 104.384 kb
  pobierz
 • pdf
  08.02.2012 Raport bieżący nr 9/2012 116.144 kb
  pobierz
 • pdf
  25.01.2012 Raport bieżący nr 8/2012 104.362 kb
  pobierz
 • pdf
  24.01.2012 Raport bieżący nr 7/2012 89.105 kb
  pobierz
 • pdf
  20.01.2012 Raport bieżący nr 6/2012 92.428 kb
  pobierz
 • pdf
  17.01.2012 Raport bieżący nr 5/2012 92.712 kb
  pobierz
 • pdf
  13.01.2012 Raport bieżący nr 4/2012 91.785 kb
  pobierz
 • pdf
  10.01.2012 Raport bieżący nr 3/2012 105.485 kb
  pobierz
 • pdf
  10.01.2012 Raport bieżący nr 2/2012 105.916 kb
  pobierz
 • pdf
  03.01.2012 Raport bieżący nr 1/2012 89.339 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2011
 • pdf
  30.12.2011 Raport bieżący nr 34/2011 42.411 kb
  pobierz
 • pdf
  23.12.2011 Raport bieżący nr 33/2011 92.43 kb
  pobierz
 • pdf
  21.12.2011 Raport bieżący nr 32/2011 106.293 kb
  pobierz
 • pdf
  18.12.2011 Raport bieżący nr 31/2011 104.876 kb
  pobierz
 • pdf
  16.12.2011 Raport bieżący nr 30/2011 89.031 kb
  pobierz
 • pdf
  13.12.2011 Raport bieżący nr 29/2011 89.41 kb
  pobierz
 • pdf
  13.12.2011 Raport bieżący nr 28/2011 113.229 kb
  pobierz
 • pdf
  08.12.2011 Raport bieżący nr 27/2011 88.24 kb
  pobierz
 • pdf
  01.12.2011 Raport bieżący nr 26/2011 105.821 kb
  pobierz
 • pdf
  28.11.2011 Raport bieżący nr 25/2011 105.327 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2011 Raport bieżący nr 24/2011 105.429 kb
  pobierz
 • pdf
  28.10.2011 Raport bieżący nr 23/2011 89.477 kb
  pobierz
 • pdf
  28.10.2011 Raport bieżący nr 22/2011 103.621 kb
  pobierz
 • pdf
  27.10.2011 Raport bieżący nr 21/2011 105.108 kb
  pobierz
 • pdf
  26.10.2011 Raport bieżący nr 20/2011 112.9 kb
  pobierz
 • pdf
  15.10.2011 Raport bieżący nr 19/2011 109.175 kb
  pobierz
 • pdf
  11.10.2011 Raport bieżący nr 18/2011 90.479 kb
  pobierz
 • pdf
  27.09.2011 Raport bieżący nr 17/2011 106.777 kb
  pobierz
 • pdf
  16.09.2011 Raport bieżący nr 15/2011 40.332 kb
  pobierz
 • pdf
  14.09.2011 Raport bieżący nr 14/2011 94.1 kb
  pobierz
 • pdf
  12.09.2011 Raport bieżący nr 13/2011 91.414 kb
  pobierz
 • pdf
  08.09.2011 Raport bieżący nr 12/2011 106.533 kb
  pobierz
 • pdf
  06.09.2011 Raport bieżący nr 11/2011 42.127 kb
  pobierz
 • pdf
  12.08.2011 Raport bieżący nr 10/2011 92.205 kb
  pobierz
 • pdf
  03.08.2011 Raport bieżący nr 9/2011 91.299 kb
  pobierz
 • pdf
  03.08.2011 Raport bieżący nr 8/2011 105.162 kb
  pobierz
 • pdf
  01.08.2011 Raport bieżący nr 7/2011 105.216 kb
  pobierz
 • pdf
  28.07.2011 Raport bieżący nr 6/2011 92.413 kb
  pobierz
 • pdf
  27.07.2011 Raport bieżący nr 5/2011 90.447 kb
  pobierz
 • pdf
  27.07.2011 Raport bieżący nr 4/2011 90.253 kb
  pobierz
 • pdf
  20.07.2011 Raport bieżący nr 3/2011 88.656 kb
  pobierz
 • pdf
  20.07.2011 Raport bieżący nr 2/2011 88.172 kb
  pobierz
 • pdf
  20.07.2011 Raport bieżący nr 1/2011 32.521 kb
  pobierz
Rozwiń