raporty bieżące 2022
 • pdf
  RB 24/2022 z 25.03.2022 Zbycie znacznego pakietu akcji 125,931 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 23/2022 z 20.03.2022 Powołanie spółki BluGo Polska Sp. z o.o. 77,441 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 22/2022 z 15.03.2022 Odwołanie od decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie 81,694 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 21/2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 69,843 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 20/2022 z 03.03.2022 Zbycie znacznego pakietu akcji 364,685 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 19/2022 z 02.03.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 71,052 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 18/2022 z 02.02.2023 Zbycie znacznego pakietu akcji 372,668 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 17/2022 z 25.02.2022 zawiadomienie o transakcj ach 128,184 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 16/2020 z 25.02.2022 Zbycie znacznego pakietu akcji 165,109 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 15/2022/K z 24.02.2022 Korekta raportu 15/2022 69,376 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 15/2022 z 23.02.2022 Zawarcie istotnej umowy 71,204 kb
  pobierz
 • pdf
  RB_14/2022 z 11.02.2022 - wykaz akcjonariuszy pow. 5% głosów na NWZ 139,539 kb
  pobierz
 • pdf
  RB_13/2022 z 11.02.2022 - Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej 385,6 kb
  pobierz
 • pdf
  RB_12/2022 z 11.02.2022 - odwołanie członków Rady Nadzorczej 73,172 kb
  pobierz
 • pdf
  RB_11/2022 z 10.02.2022 - uchwały podjęte przez NWZ 10.02.2022 190,226 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 10/2022 z 28.01.2022 terminy publikacji raportów 77,972 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 9/2022 z 26.01.2022 Zbycie znacznego pakietu akcji 275,426 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 8/2022 z 26.01.2022 Zbycie znacznego pakietu akcji 547,844 kb
  pobierz
 • pdf
  RB_7_2022 z 25.01.2022 Wykaz akcjonariuszy pow. 5% głosów na NWZ 71,815 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 6/2021/K Korekta raportu 6/2021 z dnia 25 stycznia 2022 r 69,744 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 6/2021 z 25.01 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 158,188 kb
  pobierz
 • pdf
  RB_5/2022 z 13.01.2022 Wyznaczenie kierunków rozwoju 72,999 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 4/2022 z 13.01.2022 Rezygnacja Członka Zarządu 68,843 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 3/2022 z 13.01.2022 Rezygnacja Prezesa Zarządu 69,641 kb
  pobierz
 • pdf
  RB_2/2022 z 03.01.2022 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad NWZ 1523,631 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 1/2022 z 01.01.2022 Nabycie znacznego pakietu akcji 1168,257 kb
  pobierz
Rozwiń
raporty bieżące 2021
 • pdf
  RB 37/2021 z 30.12.2021 Nabycie znacznego pakietu akcji 1359,723 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 36/2021 z 29.12.2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. 307,896 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 35/2021 z 29.12.2021 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmioty blisko związane 374,27 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 34/2021 z 29.12.2021. - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmioty blisko związane 85,055 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 33/2021 z 28.12.2021 Powołanie Członka Zarządu 1012,818 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 32/2021 z 21.12.2021 - Zawarcie porozumień dot. umorzenia zobowiązań 74,592 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 31/2021 z 08.11.2021 - Rezygnacja członka zarządu 71,146 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 30/2021 z 5.11.2021 - Zawarcie znaczącej umowy oraz zakończenie działalności consumer finance 220,457 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 29_2021 z 29.10.2021 - Zakończenie przeglądu opcji strategicznych 224,044 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 28_2021 z 11.10.2021 - Informacja o transakcjach na akcjach YOLO S.A. 134,027 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 27_2021 z 07.10.2021 - Informacja o transakcjach na akcjach YOLO S.A. 668,543 kb
  pobierz
 • pdf
  RB EBI 01_2021 z 07.07.2021 - Dobre Praktyki GPW 2021 106,046 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 26_2021 z 24.06.2021 - Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B 71,985 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 25_2021 z 7.06.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74,491 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 24_2021 z 02.06.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71,956 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 23_2021 z 31.05.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74,437 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 22_2021 z 31.05.2021 - Przedłużenie przedterminowego wykupu obligacji serii F 70,309 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 21_2021 z 28.05.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 75,594 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 20_2021 z 28.05.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74,576 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 19_2021 z 28.05.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71,827 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 18_2021 z 27.05.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74,73 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 17_2021 z 27.05.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71,752 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 16_2021 z 26.05.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71,828 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 15_2021 z 17.05.2021 - Zawarcie znaczącej umowy 225,157 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 14_2021 z 7.05.2021 - Uchwały podjęte przez ZWZ YOLO S.A. w dniu 7 maja 2021 r. 302,503 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 13_2021 z 7.05.2021 - Akcjonariusze obecni na ZWZ YOLO S.A. w dniu 7 maja 2021 r. 214,654 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 12_2021 z 7.05.2021 - Uchwała ZWZ YOLO S.A. o kontynuowaniu istnienia spółki 208,933 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 11_2021 z 19.04.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74,126 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 10_2021 z 19.04.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74,439 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 7_2021/K z 16.04.2021 - korekta raportu bieżącego nr 7_2021 76,222 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 9_2021 z 15.04.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71,674 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 8_2021 z 15.04.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74,869 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 7_2021 z 15.04.2021 - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych YOLO S.A. 74,534 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 6_2021 z 14.04.2021 - Przedterminowy wykup obligacji serii F 71,744 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 5_2021 z 09.04.2021 - Zwołanie ZWZ na 07.05.2021 870,733 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 4_2021 z 06.04.2021 - Zamiar przedterminowego wykupu obligacji serii F 73,441 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 3_2021 z 10.03.2021 - Zawarcie znaczącej umowy 275,678 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 2_2021 z 20.01.2021 - Zmiana adresu siedziby spółki 326,001 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 1_2021 z 07.01.2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 358,213 kb
  pobierz
Rozwiń
raporty bieżące 2020
 • pdf
  RB 17/2020 z 21.12.2020 - Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ z dnia 21.12.2020 214,382 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 16/2020 z 21.12.2020 - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 21.12.2020 236,549 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 15/2020 z 23.11.2020 - Zwołanie NWZ YOLO S.A. na dzień 21.12.2020 r. 709,666 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 14/2020 z 22.06.2020-Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B 418,716 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 13/2020 z 12.06.2020 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany 414,684 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 12/2020 z 7.05.2020 Powołanie Członka Rady Nadzorczej przez ZWZ w dniu 07.05.2020 r. 220,835 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 11/2020 z 7.05.2020 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na ZWZ w dniu 07.05.2020 213,73 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 10/2020 z 7.05.2020 Uchwały podjęte przez ZWZ YOLO S.A. w dniu 7.05.2020 303,647 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 9/2020 z 7.05.2020 Uchwała ZWZ o kontynuowaniu działalności spółki 208,547 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 8/2020 z 10.04.2020 Zwołanie ZWZ 07.05.2020 3000 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 7/2020 z 9.04.2020 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 399,437 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 6/2020 z 01.04.2020-Odwołanie Strategii 2019-2021, wstrzymanie sprzedaży pożyczek,rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych 101,411 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 5/2020 z 05.02.2020 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1 210,431 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 4/2020 z 29.01.2020 -Podpisanie porozumień w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G1 211,801 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 3/2020 z 15.01.2020 -Zamiar zmiany warunków emisji obligacji serii G1 212,178 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 2/2020 z 14.01.2020 -Zmiana adresu siedziby YOLO SA 238,444 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 1/2020 z 7.01.2020 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. 386,695 kb
  pobierz
Rozwiń
raporty bieżące 2019
 • pdf
  RB 15/2019 z 26.06.2019 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany 613,667 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 14/2019 z 24.06.2019 - Emisja obligacji serii I 72,485 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 13/2019 z 12.06.2019-Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B 72,12 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 12/2019 z 10.06.2019 - Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji serii I 72,813 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 11/2019 z 30.04.2019 Powołanie członków Zarządu na nową kadencję 130,182 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 10/2019 z 29.04.2019 Wykaz akcjonariuszy ZWZ 29.04.2019 r 75,419 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 9/2019 z 29.04.2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 91,462 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 8/2019 z 29.04.2019-Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29.04.2019 r 188,251 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 7/2019 z 29.04.2019 Podjęcie przez akcjonariuszy uchwały odnośnie kontynuowania istnienia spółki 70,227 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 6/2019 z 25.04.2019 - Przyjęcie strategii rozwoju spółki na lata 2019-2021 340,557 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 5/2019 z 02.04.2019 -Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29.04.2019 r. 2315,522 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 4/2019 z 27.02.2019 -Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej 605,793 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 3/2019 z 26.02.2019 - Emisja obligacji serii H 72,213 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 2/2019 z 18.02.2019 - Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji serii H 73,252 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 1/2019 z 04.01.2019 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. 263,087 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2018
 • pdf
  RB 49/2018 z 04.12.2018 -Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany 182,009 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 48/2018 z 28.11.2018 -Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów 2411,081 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 47/2018 z 28.11.2018 -Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany 176,725 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 46/2018 z 28.11.2018 -Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów 2290,574 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 45/2018 z 28.11.2018 -Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany 185,299 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 44/2018 z 15.11.2018 - Emisja obligacji serii G4 150,771 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 43/2018 z 18.10.2018 - Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 10 października 2018 r. 111,081 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 42/2018 z 10.10.2018 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 175,985 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 41/2018 z 08.10.2018 - Zawarcie znaczącej umowy 71,699 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 40/2018 z 03.10.2018 - Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji serii G4 74,835 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 39/2018 z 04.09.2018 -Zawiadomienia akcjonariuszy odnośnie zmiany stanu posiadania akcji 4520,956 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 38/2018 z 03.09.2018 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w związku z umorzeniem akcji własnych 122,62 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 37/2018 z 31.08.2018 - Rejestracja umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego 200,923 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 36/2018 z 31.08.2018 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmioty blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 269,619 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 35/2018 z 30.08.2018 - Emisja obligacji serii G3 151,435 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 34/2018 z 01.08.2018 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G3 280,252 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 33/2018 z 03.07.2018 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 290,773 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 32/2018 z 29.06.2018 - Emisja obligacji serii G2 151,092 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 31/2018 z 15.06.2018 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G2 243,733 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 30/2018 z 01.06.2018 - Powołanie nowego Członka Zarządu 304,167 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 29/2018 z 07.05.2018 - Zawarcie znaczącej umowy 266,491 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 28/2018 z 07.05.2018 - Powołanie członka Rady Nadzorczej 239,57 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 27/2018 z 07.05.2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 07.05.2018 r. 244,641 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 26/2018 z 07.05.2018 Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 07.05.2018 313,766 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 25/2018 z 05.04.2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. 691,439 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 24/2018 z 05.04.2018 - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej 300,174 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 23/2018 z 29.03.2018 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 70,268 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 22/2018 z 29.03.2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 238,701 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 21/2018 z 26.03.2018 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 183,961 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 20/2018 z 23.03.2018 - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Obligacji serii G1 261,125 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 19/2018 z 21.03.2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ 21.03.2018 97,481 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 18/2018 z 21.03.2018 - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 21.03.2018 203,453 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 17/2018 z 12.03.2018 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany 157,983 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 16/2018 z 09.03.2018 - Przydział obligacji serii G1 262,797 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 15/2018 z 22.02.2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A 579,88 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 14/2018 z 22.02.2018 - Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów 2526,618 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 13/2018 z 22.02.2018 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmioty blisko związane 296,519 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 12/2018 z 21.02.2018 - Nabycie znacznego pakietu akcji 297,114 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 11/2018 z 21.02.2018 - Nabycie akcji własnych 244,72 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 10/2018 z 19.02.2018 - Przydział ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych 251,698 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 9/2018 z 09.02.2018 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G1 241,183 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 8/2018 z 09.02.2018 - Przyjęcie Programu Emisji Obligacji 241,235 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 7/2018 z 07.02.2018 - Ogłoszenie oferty skupu akcji własnych 466,783 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 6/2018 z 24.01.2018 - Rezygnacja członka zarządu 237,086 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 5/2018 z 22.01.2018 - Korekta raportu bieżącego nr 70/2017 dot. publikacji raportów okresowych w 2018 r. 273,433 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 4/2018 z 22.01.2018 - Zbycie znaczących aktywów 277,696 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 3/2018 z 15.01.2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 15.01.2018 270,04 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 2/2018 z 15.01.2018 - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 15.01.2018 144,97 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 1/2018 z 10.01.2018 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 184,451 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2017
 • pdf
  RB 72/2017/K z 19.12.2017 - Korekta raportu bieżącego nr 72/2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 563,151 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 73/2017 z 19.12.2017 Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 192,085 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 72/2017 z 18.12.2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A 371,68 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 71/2017 z 18.12.2017 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 184,476 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 70/2017 z 14.12.2017 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r 242,471 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 69/2017 z 11.12.2017 - Podpisanie umowy zbycia części udziałów w spółce zależnej 278,061 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 68/2017 z 28.11.2017 - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału 270,64 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 67/2017 z 28.11.2017 - Otrzymanie zawiadomień w sprawie zmiany stanu posiadania 1683,628 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 66/2017/K z 27.11.2017 - Raport korygujący dotyczący rejestracji zmian w kapitale zakładowym oraz zmiany Statutu 294,594 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 66/2017 z 24.11.2017 - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki 295,77 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 65/2017 z 20.11.2017 - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia znaczących aktywów 285,378 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 64/2017 z 31.10.2017 - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu 277,744 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 63/2017 z 12.10.2017 - Powołanie Komitetu Audytu 267,39 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 62/2017 z 9.10.2017 - Powołanie członka Rady Nadzorczej 261,965 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 61/2017 z 09.10.2017 - Wykaz akcjonariuszy posidających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 09.10.2017 273,005 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 60/2017 z 09.10.2017 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 9.10.2017r. 242,491 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 58/2017 z 25.09.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 226,606 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 57/2017 z 22.09.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 214,473 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 56/2017/K z 21.09.2017-Korekta zawiadomienia o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze oraz raportu 56/2017 231,208 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 56/2017 z 21.09.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez podmioty blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 334,285 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 55/2017 z 19.09.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 210,123 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 54/2017 z 18.09.2017 - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 222,797 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 53/2017 z 11.09.2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A 1278,64 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 52/2017 z 11.09.2017 - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej 1059,059 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 51/2017 z 07.09.2017 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii F 265,286 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 50/2017 z 07.09.2017 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 261,438 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 49/2017 z 01.09.2017 - Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii F 259,951 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 48/2017 z 21.08.2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ 271,251 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 47/2017 z 21.08.2017 Uchwały podjęte przez NWZ 21.08.2017 293,439 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 46/2017 z 21.08.2017 Sprzedaż nieruchomości 268,419 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 44/2017 z 01.08.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 241,483 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 43/2017 z 31.07.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 250,594 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 42/2017 z 31.07.2017 - Rejestracja w KDPW obligacji serii F 265,421 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 41/2017 z 28.07.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 172,941 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 40/2017 z 26.07.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 1864,588 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 39/2017 z 25.07.2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO SA 269,879 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 38/2017 z 21.07.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 341,897 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 37/2017 z 20.07.2017 - Przydział obligacji serii F 289,295 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 35/2017 z 30.06.2017 r - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu 397,563 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 34/2017 z 27.06.2017 r. - Odwołanie członka Zarządu Spółki 263,471 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 33/2017 z 22.06.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 172,169 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 32/2017 z 21.06.2017 r. - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 208,05 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 31/2017 z 16.06.2017 Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 174,668 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 30/2017 z 14.06.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 206,722 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 29/2017/K z 14.06.2017r. - Korekta raportu bieżącego nr 29/2017 w przedmiocie emisji obligacji serii F 263,06 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 29/2017 z 06.06.2017 r. - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F 287,936 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 28/2017 z 30.05.2017 Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 179,724 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 27/2017 z 30.05.2017 Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 218,961 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 26/2017 z 26.05.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 201,111 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 25/2017 z 25.05.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 226,806 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 24/2017 z 23.05.2017 - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości 273,319 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 23/2017 z 19.05.2017 r. - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 189,458 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 22/2017 z 19.05.2017 - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 208,324 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 21/2017 z 18.05.2017 - Wstępne wyniki sprzedaży pożyczek konsumenckich 353,115 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 19/2017_K z 10.05.2017-Korekta raportu nr 19/2017 - Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 09.05.2017 347,226 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 20/2017 z 09.05.2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 09.05.2017 158,315 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 19/2017 z 09.05.2017 - Uchwały podjęte przez ZWZ dniu 09.05.2017 316,987 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 18/2017 z 04.05.2017r - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 216,487 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 17/2017 z 28.04.2017r - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 185,579 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 16/2017 z 25.04.2017r - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 176,255 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 15/2017 z 14.04.2017r - Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 165,724 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 14/2017 z 12.04.2017r - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 177,513 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 13/2017 z 12.04.2017r - Zawiadomienie o wcześniejszej spłacie kredytu inwestycyjnego 262,899 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 12/2017 z 10.04.2017r - Korekta zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 226,624 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 11/2017 z 10.04.2017r - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 09 05 2017 422,041 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 10/2017 z 07.04.2017r - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą funkcje zarządcze 182,458 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 9/2017 z 04.04.2017 r - Rekomendacja Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 263,373 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 8/2017 z 27.03.2017 - Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych Insignis 264,398 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 7/2017 z 13.02.2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 13 02 2017 232,801 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 6/2017 z 13.02.2017 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 02 2017 320,466 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 5/2017 z 18.01.2017r - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 13.02.2017 234,301 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 4/2017 z 16.01.2017 - Połączenie z Europejskim Funduszem Poręczeniowym 256,186 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 3/2017 z 16.01.2017 - Połączenie z Debet Partner 256,621 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 2/2017 z 4.01.2017 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku 278,432 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 - Podpisanie umowy z animatorem emitenta 135,135 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2016
 • pdf
  RB nr 52/2016 Informacja z BondSpot S.A. o wycofaniu z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu obligacji serii E 257,729 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 51/2016 Uchwała GPW S.A. o wykluczeniu z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii E 258,205 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 50/2016 Przedterminowy wykup obligacji serii E 257,637 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 49/2016 Korekta raportu okresowego dotyczącego Rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej YOLO za III kwartał 2016 r. 94,863 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 48/2016 Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii E spółki YOLO S.A. 261,077 kb
  pobierz
 • pdf
  RB 47/2016 Uchwała Zarządu BondSpot S.A. o zawieszeniu obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami Spółki 263,257 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 46/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 listopada 2016 r. 188,124 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 45/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.11.2016 296,625 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 44/2016 Zmiana nazwy (firmy) Spółki oraz zmiana Statutu 287,518 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 43/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej od Piwonski Investments Ltd 477,073 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 42/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej od Andrzejewski Investments Ltd 474,613 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 41/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Legg Mason 465,764 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 40/2016 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 397,494 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 39/2016 Zawiadomienie o nabyciu przez Spółkę akcji własnych 473,634 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 38/2016 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 398,485 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 37/2016 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 366,247 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 36/2016 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z EFP 352,24 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 35/2016 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Debet Partner 353,137 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 34/2016 Oświadczenie jednego z akcjonariuszy w sprawie zmiany warunków wezwania na skup akcji własnych 344,644 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 33/2016 Oświadczenie jednego z akcjonariuszy w sprawie zmiany warunków wezwania na skup akcji własnych 343,419 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 32/2016 Złożenie wnioku o zawieszenie obrotu obligacjami serii E 343,605 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 31/2016 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 351,506 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 30/2016 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z DP 350,867 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 29/2016 Ogłoszenie o zwołaniu NZW 08.11.2016 350,194 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 28/2016 Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku 343,284 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 27/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ 136,411 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 26/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 09 2016 133,144 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 25/2016 Oświadczenie akcjonariusza w sprawie wezwania na skup akcji własnych 343,497 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 24/2016 Plan połączenia z EFP Sp. z o.o. 5355,004 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 23/2016 Plan połączenia z Debet Partner Sp. z o.o. 5297,797 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 22/2016 Oświadczenie akcjonariusza w sprawie wezwania na skup akcji własnych 360,796 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 21/2016 Publikacja strategii Spółki na lata 2016 - 2018 153,763 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 20/2016 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną – Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 73,763 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 19/2016 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną – Debet Partner Sp. z o.o. 73,842 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 18/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 77,706 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 17/2016 Zamiar wykupu obligacji oznaczonych kodem ISIN PLPRESC00075 341,24 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 16/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na nową trzyletnią kadencję 383,099 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 15/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27.06.2016 r. 350,33 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 14/2016 Treść uchwał ZWZ z dnia 27 czerwca 2016 r. 466,665 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 13/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 348,792 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 12/2016 Powołanie członków Zarządu na nową kadencję 153,957 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 11/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 354,738 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 10/2016 Rekomendacja Zarządu P.R.E.S.C.O. dla Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2015 rok 338,267 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 9/2016 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. 150,57 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 8/2016 Powołanie nowych Członków Zarządu 361,891 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 7/2016 Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii E 74,727 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 6/2016 Rejestracja akcji serii C 337,154 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 5/2016 Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu giełdowego 321,669 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 4/2016 Warunkowa rejestracja akcji serii C w KDPW 314,736 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 3/2016 Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów podmiotu zależnego 322,599 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 2/2016 Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym 297,627 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 1/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016 311,878 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2015
 • pdf
  RB nr 16/2015 Zawarcie umowy poręczenia pomiędzy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., Presco Investments Ltd. i Secapital S.a r.l. 299,604 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 15/2015 Zawarcie przez podmiot zależny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Umowy Inwestycyjnej ze spółką zależną KRUK S.A. 312,154 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 14/ 2015 Aktualizacja informacji w sprawie ustalenia warunków transakcji zbycia udziałów Presco Investments S.à r.l. – zmiana terminu podpisania umowy inwestycyjnej 296,423 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 13/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 grudnia 2015 r. 316,641 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 12/2015 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z dnia 2 grudnia 2015 r. 341,779 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 11/2015 Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym 296,799 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 10/2015 Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 515,326 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 9/2015 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku 292,733 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 8/2015 Aktualizacja informacji w sprawie ustalenia warunków transakcji zbycia udziałów Presco Investments S.à r.l. – zmiana terminu podpisania umowy inwestycyjnej 294,474 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 7/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na dzień 18.11.2015 r. 452,248 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 6/2015 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej i zawarcie Listu Intencyjnego z Kruk S.A. w przedmiocie ustalenia głównych warunków transakcji dotyczącej zbycia udziałów Presco Investments S.à r.l. 434,387 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr. 5/2015 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z dnia 19 czerwca 2015 r. 380,833 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 4/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2015 r. 313,764 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 3/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na dzień 19.06.2015 r. 531,956 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 2/2015 Uchwała Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w sprawie wydania rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku za rok 2014 311,141 kb
  pobierz
 • pdf
  RB nr 1/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015 330,265 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2014
 • pdf
  21.11.2014 Raport bieżący nr 15/2014 Zawarcie Umowy kredytu inwestycyjnego 322,013 kb
  pobierz
 • pdf
  21.11.2014 Raport bieżący nr 14/2014 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A 325,405 kb
  pobierz
 • pdf
  26.09.2014 Raport bieżący nr 13/2014 Rezygnacja Członka Zarządu 309,248 kb
  pobierz
 • pdf
  14.08.2014 Raport bieżący nr 12/2014 Rejestracja zmian w Statucie 296,876 kb
  pobierz
 • pdf
  06.08.2014 Raport bieżący nr 11/2014 Wykup certyfikatów inwestycyjnych P.R.E.S.C.O. Investments I NSFIZ 317,643 kb
  pobierz
 • pdf
  23.06.2014 Raport bieżący nr 10/2014 Umorzenie udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Presco Investments S.à r.l. 324,553 kb
  pobierz
 • pdf
  18.06.2014 Raport bieżący nr 9/2014 Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych 313,182 kb
  pobierz
 • pdf
  17.06.2014 Raport bieżący nr 8/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 321,802 kb
  pobierz
 • pdf
  02.06.2014 Raport bieżący nr 7/2014 Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy 314,258 kb
  pobierz
 • pdf
  29.05.2014 Raport bieżący nr 6/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 maja 2014 r 325,299 kb
  pobierz
 • pdf
  29.05.2014 Raport bieżący nr 5/2014 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z dnia 28 maja 2014 r 607,606 kb
  pobierz
 • pdf
  30.04.2014 Raport bieżący nr 4/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 657,651 kb
  pobierz
 • pdf
  21.03.2014 Raport bieżący nr 3/2014 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 321,223 kb
  pobierz
 • pdf
  31.01.2014 Raport bieżący nr 2/2014 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 107,524 kb
  pobierz
 • pdf
  31.01.2014 Raport bieżący nr 1/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014 90,997 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2013
 • pdf
  28.11.2013 Raport bieżący nr 16/2013 Podjęcie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii E 313,555 kb
  pobierz
 • pdf
  19.11.2013 Raport bieżący nr 15/2013 Obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Presco Investments S.à r.l. 325,653 kb
  pobierz
 • pdf
  07.11.2013 Raport bieżący nr 14/2013 Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych oraz podjęcie uchwały o emisji obligacji serii E 344,052 kb
  pobierz
 • pdf
  19.06.2013 Raport bieżący nr 13/2013 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję 88,317 kb
  pobierz
 • pdf
  19.06.2013 Raport bieżący nr 12/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w dniu 19 czerwca 2013 r. 88,619 kb
  pobierz
 • pdf
  19.06.2013 Raport bieżący nr 11/2013 Treść uchwał podjętych na ZWZ 183,238 kb
  pobierz
 • pdf
  14.06.2013 Raport bieżący nr 10/2013 Powołanie członków zarządu na nową kadencję 150,446 kb
  pobierz
 • pdf
  12.06.2013 Raport bieżący nr 9/2013 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej 161,082 kb
  pobierz
 • pdf
  24.05.2013 Raport bieżący nr 8/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 r 314,101 kb
  pobierz
 • pdf
  23.05.2013 Raport bieżący nr 7/2013 Strategia rozwoju P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na lata 2013 - 2016 720,503 kb
  pobierz
 • pdf
  22.05.2013 Raport bieżący nr 6/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 323,224 kb
  pobierz
 • pdf
  21.01.2013 Raport bieżący nr 5/2013 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 359,914 kb
  pobierz
 • pdf
  21.01.2013 Raport bieżący nr 4/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013 330,205 kb
  pobierz
 • pdf
  10.01.2013 Raport bieżący nr 3/2013 Zawiadomienie od Legg Mason TFI S.A 332,913 kb
  pobierz
 • pdf
  10.01.2013 Raport bieżący nr 2/2013 Kupno akcji P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. przez podmiot powiązany z członkiem zarządu 315,574 kb
  pobierz
 • pdf
  10.01.2013 Raport bieżący nr 1/2013 Rejestracja zmian w Statucie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 160,044 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2012
 • pdf
  14.12.2012 Raport bieżący nr 56/2012 Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną od P.R.E.S.C.O. GROUP 316,045 kb
  pobierz
 • pdf
  28.11.2012 Raport bieżący nr 55/2012 Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności 317,139 kb
  pobierz
 • pdf
  16.11.2012 Raport bieżący nr 54/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w dniu 16 listopada 2012 r. 89,348 kb
  pobierz
 • pdf
  16.11.2012 Raport bieżący nr 53/2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 464,211 kb
  pobierz
 • pdf
  15.11.2012 Raport bieżący nr 52/2012 Przyjęcie złożonej oferty zakupu pakietu wierzytelności 314,665 kb
  pobierz
 • pdf
  06.11.2012 Raport bieżący nr 51/2012 Informacja dot. doprecyzowania prognozy wyników finansowych na 2012 r. oraz aktualizacji jednego z jej elementów składowych 349,383 kb
  pobierz
 • pdf
  23.10.2012 Raport bieżący nr 50/2012 Objęcie przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Presco Investments S.à r.l. 105,717 kb
  pobierz
 • pdf
  18.10.2012 Raport bieżący nr 49/2012 90,11 kb
  pobierz
 • pdf
  18.10.2012 Raport bieżący nr 48/2012 195,533 kb
  pobierz
 • pdf
  18.10.2012 Raport bieżący nr 48K/2012 197,73 kb
  pobierz
 • pdf
  15.10.2012 Raport bieżący nr 47/2012 89,546 kb
  pobierz
 • pdf
  09.10.2012 Raport bieżący nr 46/2012 90,109 kb
  pobierz
 • pdf
  28.09.2012 Raport bieżący nr 45/2012 101,263 kb
  pobierz
 • pdf
  14.08.2012 Raport bieżący nr 44/2012 86,838 kb
  pobierz
 • pdf
  08.08.2012 Raport bieżący nr 43/2012 88,892 kb
  pobierz
 • pdf
  31.07.2012 Raport bieżący nr 42/2012 112,25 kb
  pobierz
 • pdf
  30.07.2012 Raport bieżący nr 41/2012 88,862 kb
  pobierz
 • pdf
  27.07.2012 Raport bieżący nr 40/2012 87,677 kb
  pobierz
 • pdf
  18.07.2012 Raport bieżący nr 39/2012 89,802 kb
  pobierz
 • pdf
  13.07.2012 Raport bieżący nr 38/2012 103,414 kb
  pobierz
 • pdf
  12.07.2012 Raport bieżący nr 37/2012 87,788 kb
  pobierz
 • pdf
  05.07.2012 Raport bieżący nr 36/2012 108,723 kb
  pobierz
 • pdf
  03.07.2012 Raport bieżący nr 35/2012 104,075 kb
  pobierz
 • pdf
  03.07.2012 Raport bieżący nr 34/2012 104,232 kb
  pobierz
 • pdf
  26.06.2012 Raport bieżący nr 33/2012 92,062 kb
  pobierz
 • pdf
  20.06.2012 Raport bieżący nr 32/2012 104,177 kb
  pobierz
 • pdf
  20.06.2012 Raport bieżący nr 31/2012 89,201 kb
  pobierz
 • pdf
  20.06.2012 Raport bieżący nr 30/2012 89,917 kb
  pobierz
 • pdf
  20.06.2012 Raport bieżący nr 29/2012 196,985 kb
  pobierz
 • pdf
  18.06.2012 Raport bieżący nr 28/2012 105,421 kb
  pobierz
 • pdf
  13.06.2012 Raport bieżący nr 27/2012 105,988 kb
  pobierz
 • pdf
  12.06.2012 Raport bieżący nr 26/2012 88,489 kb
  pobierz
 • pdf
  12.06.2012 Raport bieżący nr 25/2012 87,683 kb
  pobierz
 • pdf
  24.05.2012 Raport bieżący nr 24/2012 246,318 kb
  pobierz
 • pdf
  11.05.2012 Raport bieżący nr 23/2012 106,494 kb
  pobierz
 • pdf
  11.05.2012 Raport bieżący nr 22/2012 107,329 kb
  pobierz
 • pdf
  10.05.2012 Raport bieżący nr 21/2012 107,086 kb
  pobierz
 • pdf
  07.05.2012 Raport bieżący nr 20/2012 92,515 kb
  pobierz
 • pdf
  30.04.2012 Raport bieżący nr 19/2012 92,369 kb
  pobierz
 • pdf
  26.04.2012 Raport bieżący nr 18/2012 89,354 kb
  pobierz
 • pdf
  26.04.2012 Raport bieżący nr 17/2012 288,143 kb
  pobierz
 • pdf
  25.04.2012 Raport bieżący nr 16/2012 90,647 kb
  pobierz
 • pdf
  29.03.2012 Raport bieżący nr 15/2012 184,155 kb
  pobierz
 • pdf
  21.03.2012 Raport bieżący nr 14/2012 87,38 kb
  pobierz
 • pdf
  14.03.2012 Raport bieżący nr 13/2012 88,537 kb
  pobierz
 • pdf
  14.03.2012 Raport bieżący nr 12/2012 753,079 kb
  pobierz
 • pdf
  09.03.2012 Raport bieżący nr 11/2012 89,923 kb
  pobierz
 • pdf
  24.02.2012 Raport bieżący nr 10/2012 104,384 kb
  pobierz
 • pdf
  08.02.2012 Raport bieżący nr 9/2012 116,144 kb
  pobierz
 • pdf
  25.01.2012 Raport bieżący nr 8/2012 104,362 kb
  pobierz
 • pdf
  24.01.2012 Raport bieżący nr 7/2012 89,105 kb
  pobierz
 • pdf
  20.01.2012 Raport bieżący nr 6/2012 92,428 kb
  pobierz
 • pdf
  17.01.2012 Raport bieżący nr 5/2012 92,712 kb
  pobierz
 • pdf
  13.01.2012 Raport bieżący nr 4/2012 91,785 kb
  pobierz
 • pdf
  10.01.2012 Raport bieżący nr 3/2012 105,485 kb
  pobierz
 • pdf
  10.01.2012 Raport bieżący nr 2/2012 105,916 kb
  pobierz
 • pdf
  03.01.2012 Raport bieżący nr 1/2012 89,339 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty bieżące 2011
 • pdf
  30.12.2011 Raport bieżący nr 34/2011 42,411 kb
  pobierz
 • pdf
  23.12.2011 Raport bieżący nr 33/2011 92,43 kb
  pobierz
 • pdf
  21.12.2011 Raport bieżący nr 32/2011 106,293 kb
  pobierz
 • pdf
  18.12.2011 Raport bieżący nr 31/2011 104,876 kb
  pobierz
 • pdf
  16.12.2011 Raport bieżący nr 30/2011 89,031 kb
  pobierz
 • pdf
  13.12.2011 Raport bieżący nr 29/2011 89,41 kb
  pobierz
 • pdf
  13.12.2011 Raport bieżący nr 28/2011 113,229 kb
  pobierz
 • pdf
  08.12.2011 Raport bieżący nr 27/2011 88,24 kb
  pobierz
 • pdf
  01.12.2011 Raport bieżący nr 26/2011 105,821 kb
  pobierz
 • pdf
  28.11.2011 Raport bieżący nr 25/2011 105,327 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2011 Raport bieżący nr 24/2011 105,429 kb
  pobierz
 • pdf
  28.10.2011 Raport bieżący nr 23/2011 89,477 kb
  pobierz
 • pdf
  28.10.2011 Raport bieżący nr 22/2011 103,621 kb
  pobierz
 • pdf
  27.10.2011 Raport bieżący nr 21/2011 105,108 kb
  pobierz
 • pdf
  26.10.2011 Raport bieżący nr 20/2011 112,9 kb
  pobierz
 • pdf
  15.10.2011 Raport bieżący nr 19/2011 109,175 kb
  pobierz
 • pdf
  11.10.2011 Raport bieżący nr 18/2011 90,479 kb
  pobierz
 • pdf
  27.09.2011 Raport bieżący nr 17/2011 106,777 kb
  pobierz
 • pdf
  16.09.2011 Raport bieżący nr 15/2011 40,332 kb
  pobierz
 • pdf
  14.09.2011 Raport bieżący nr 14/2011 94,1 kb
  pobierz
 • pdf
  12.09.2011 Raport bieżący nr 13/2011 91,414 kb
  pobierz
 • pdf
  08.09.2011 Raport bieżący nr 12/2011 106,533 kb
  pobierz
 • pdf
  06.09.2011 Raport bieżący nr 11/2011 42,127 kb
  pobierz
 • pdf
  12.08.2011 Raport bieżący nr 10/2011 92,205 kb
  pobierz
 • pdf
  03.08.2011 Raport bieżący nr 9/2011 91,299 kb
  pobierz
 • pdf
  03.08.2011 Raport bieżący nr 8/2011 105,162 kb
  pobierz
 • pdf
  01.08.2011 Raport bieżący nr 7/2011 105,216 kb
  pobierz
 • pdf
  28.07.2011 Raport bieżący nr 6/2011 92,413 kb
  pobierz
 • pdf
  27.07.2011 Raport bieżący nr 5/2011 90,447 kb
  pobierz
 • pdf
  27.07.2011 Raport bieżący nr 4/2011 90,253 kb
  pobierz
 • pdf
  20.07.2011 Raport bieżący nr 3/2011 88,656 kb
  pobierz
 • pdf
  20.07.2011 Raport bieżący nr 2/2011 88,172 kb
  pobierz
 • pdf
  20.07.2011 Raport bieżący nr 1/2011 32,521 kb
  pobierz
Rozwiń