Raporty okresowe 2021
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za 3Q2021 1340,15 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu 30.06.2021 200,941 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IH2021 1480,511 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IQ2021 1311,318 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2020
 • xhtml
  Raport Roczny YOLO S.A. 2020 8729,474 kb
  pobierz
 • xhtml
  Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania raportu rocznego 2020 4017,619 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IIIQ2020 2047,047 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu 30.06.2020 389,075 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IH2020 1637,978 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IQ2020 1678,012 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2019
 • pdf
  Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania raportu rocznego 439,539 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport Roczny YOLO S.A. 2019_31.03.2020 2976,629 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IIIQ2019_22.11.2019 1638,163 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu 30.06.2019 347,28 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IH2019_20.09.2019 1936,367 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IQ2019_24.05.2019 1649,221 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2018
 • pdf
  Raport Roczny za 2018 rok_29.03.2019 14321,047 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport biegłego rewidenta z badania Raportu Rocznego 1631,276 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IIIQ2018_14.11.2018 1515,254 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IH2018 1846,181 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IQ2018 1358,751 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2017
 • pdf
  Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej YOLO za 2017 rok 4456,152 kb
  pobierz
 • pdf
  Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok 4493,481 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Skonsolidowany Raport GK YOLO za IIIQ 2017 r. 2027,597 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Skonsolidowany Raport GK YOLO za 1H2017 29.08.2017 2919,336 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Skonsolidowany Raport GK YOLO za IQ2017 r. 1864,598 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2016
 • pdf
  Jednostkowy Raport Roczny YOLO SA za 2016 rok 6497,833 kb
  pobierz
 • pdf
  Skonsolidowany Raport Roczny GK YOLO za 2016 rok 7392,063 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport GK YOLO za III kwartał 2016 r. 1942,292 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2016 3707,312 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. 1687,515 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2015
 • pdf
  Skonsolidowany raport roczny GK P.R.E.S.C.O. za 2015 r. 5335,406 kb
  pobierz
 • pdf
  Jednostkowy raport roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2015 r. 4771,259 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku 1664,462 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2015 r. 3675,484 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku 1144,168 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2014
 • pdf
  19.03.2015 Skonsolidowany raport roczny GK P.R.E.S.C.O. za 2014 r 2973,086 kb
  pobierz
 • pdf
  19.03.2015 Jednostkowy raport roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2014 2690,373 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za III Q 2014 r. 1449,028 kb
  pobierz
 • pdf
  29.08.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2014 6694,177 kb
  pobierz
 • pdf
  15.05.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I Q 2014 1197,163 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2013
 • pdf
  19.03.2014 Skonsolidowany raport roczny GK P.R.E.S.C.O. za 2013 rok 6677,638 kb
  pobierz
 • pdf
  19.03.2013 Jednostkowy raport roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2013 rok 7064,591 kb
  pobierz
 • pdf
  13.11.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za III Q 2013 r. 1508,365 kb
  pobierz
 • pdf
  02.09.2013 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2013 1678,239 kb
  pobierz
 • pdf
  15.05.2013 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I Q 2013 2460,015 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2012
 • pdf
  20.03.2013 Jednostkowe sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O. za 2012 r. 10510,054 kb
  pobierz
 • pdf
  20.03.2013 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK P.R.E.S.C.O. za 2012 r. 32331,199 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2012 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za III kwartał 2012 r. 1594,84 kb
  pobierz
 • pdf
  29.08.2012 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2012 r. 6010,782 kb
  pobierz
 • pdf
  15.05.2012 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O. za IQ2012 r. 1254,586 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2011
 • pdf
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2011 599,824 kb
  pobierz
 • pdf
  Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok (08 03 2012) 53308,032 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2011 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IIIQ2011 373,698 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2011 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za IIIQ2011 355,9 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2011 Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IIIQ2011 r. 917,814 kb
  pobierz
 • pdf
  30.08.2011_Śródroczne skrócone skonsolidowane sf za I półrocze 2011 4966,81 kb
  pobierz
 • pdf
  30.08.2011_Śródroczne skrócone jednostkowe sf za I półrocze 2011 4298,889 kb
  pobierz
 • pdf
  30.08.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności GK P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za I półrocze 2011 6092,937 kb
  pobierz
Rozwiń