Raporty okresowe 2021
 • pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu 30.06.2021 200.941 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IH2021 1480.511 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IQ2021 1311.318 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2020
 • xhtml
  Raport Roczny YOLO S.A. 2020 8729.474 kb
  pobierz
 • xhtml
  Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania raportu rocznego 2020 4017.619 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IIIQ2020 2047.047 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu 30.06.2020 389.075 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IH2020 1637.978 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IQ2020 1678.012 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2019
 • pdf
  Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania raportu rocznego 439.539 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport Roczny YOLO S.A. 2019_31.03.2020 2976.629 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IIIQ2019_22.11.2019 1638.163 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu 30.06.2019 347.28 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IH2019_20.09.2019 1936.367 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IQ2019_24.05.2019 1649.221 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2018
 • pdf
  Raport Roczny za 2018 rok_29.03.2019 14321.047 kb
  pobierz
 • pdf
  Raport biegłego rewidenta z badania Raportu Rocznego 1631.276 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IIIQ2018_14.11.2018 1515.254 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IH2018 1846.181 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IQ2018 1358.751 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2017
 • pdf
  Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej YOLO za 2017 rok 4456.152 kb
  pobierz
 • pdf
  Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok 4493.481 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Skonsolidowany Raport GK YOLO za IIIQ 2017 r. 2027.597 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Skonsolidowany Raport GK YOLO za 1H2017 29.08.2017 2919.336 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony Skonsolidowany Raport GK YOLO za IQ2017 r. 1864.598 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2016
 • pdf
  Jednostkowy Raport Roczny YOLO SA za 2016 rok 6497.833 kb
  pobierz
 • pdf
  Skonsolidowany Raport Roczny GK YOLO za 2016 rok 7392.063 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport GK YOLO za III kwartał 2016 r. 1942.292 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2016 3707.312 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. 1687.515 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2015
 • pdf
  Skonsolidowany raport roczny GK P.R.E.S.C.O. za 2015 r. 5335.406 kb
  pobierz
 • pdf
  Jednostkowy raport roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2015 r. 4771.259 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku 1664.462 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2015 r. 3675.484 kb
  pobierz
 • pdf
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku 1144.168 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2014
 • pdf
  19.03.2015 Skonsolidowany raport roczny GK P.R.E.S.C.O. za 2014 r 2973.086 kb
  pobierz
 • pdf
  19.03.2015 Jednostkowy raport roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2014 2690.373 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za III Q 2014 r. 1449.028 kb
  pobierz
 • pdf
  29.08.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2014 6694.177 kb
  pobierz
 • pdf
  15.05.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I Q 2014 1197.163 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2013
 • pdf
  19.03.2014 Skonsolidowany raport roczny GK P.R.E.S.C.O. za 2013 rok 6677.638 kb
  pobierz
 • pdf
  19.03.2013 Jednostkowy raport roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2013 rok 7064.591 kb
  pobierz
 • pdf
  13.11.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za III Q 2013 r. 1508.365 kb
  pobierz
 • pdf
  02.09.2013 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2013 1678.239 kb
  pobierz
 • pdf
  15.05.2013 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I Q 2013 2460.015 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2012
 • pdf
  20.03.2013 Jednostkowe sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O. za 2012 r. 10510.054 kb
  pobierz
 • pdf
  20.03.2013 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK P.R.E.S.C.O. za 2012 r. 32331.199 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2012 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za III kwartał 2012 r. 1594.84 kb
  pobierz
 • pdf
  29.08.2012 Rozszerzony skonsolidowany raport GK P.R.E.S.C.O. za I półrocze 2012 r. 6010.782 kb
  pobierz
 • pdf
  15.05.2012 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O. za IQ2012 r. 1254.586 kb
  pobierz
Rozwiń
Raporty okresowe 2011
 • pdf
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2011 599.824 kb
  pobierz
 • pdf
  Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok (08 03 2012) 53308.032 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2011 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IIIQ2011 373.698 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2011 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za IIIQ2011 355.9 kb
  pobierz
 • pdf
  14.11.2011 Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IIIQ2011 r. 917.814 kb
  pobierz
 • pdf
  30.08.2011_Śródroczne skrócone skonsolidowane sf za I półrocze 2011 4966.81 kb
  pobierz
 • pdf
  30.08.2011_Śródroczne skrócone jednostkowe sf za I półrocze 2011 4298.889 kb
  pobierz
 • pdf
  30.08.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności GK P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za I półrocze 2011 6092.937 kb
  pobierz
Rozwiń