W związku z uchwaloną Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., w której znalazły się przepisy radykalnie ograniczające maksymalny limit kosztów poza odsetkowych dla kredytów i pożyczek uregulowany w ustawie o kredycie konsumenckim, Zarząd YOLO S.A. podjął decyzję o odwołaniu Strategii na lata 2019-2021 (raport bieżący nr 6/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.)

Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących odnośnie dalszych podjętych decyzji.

 

Strategia 2019-2021
  • pdf
    Strategia 2019-2021 293,706 kb
    pobierz