W związku z uchwaloną Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., w której znalazły się przepisy radykalnie ograniczające maksymalny limit kosztów poza odsetkowych dla kredytów i pożyczek uregulowany w ustawie o kredycie konsumenckim, Zarząd YOLO S.A. podjął decyzję o odwołaniu Strategii na lata 2019-2021 (raport bieżący nr 6/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.)

Po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych 29 października 2021 r., Spółka dokonała sprzedaży całego portfela pożyczek, co oznacza również zakończenie przez YOLO S.A. działalności w sektorze consumer finance w Polsce (RB 29/2021 z 29.10.2021 r. w sprawie zakończenia przeglądu opcji strategicznych).

 

Strategia 2019-2021 -ODWOŁANA
  • pdf
    Strategia 2019-2021 293,706 kb
    pobierz