Akcjonariusze YOLO S.A. 

Akcjonariusz                        

liczba akcji

   % kapitału

   zakładowego

liczba głosów 

% ogólnej liczby    głosów na 

  walnym

  zgromadzeniu

Krzysztof Piwoński

(poprzez spółkę Black Onyx Investments Ltd.)

3 868 833    43.57% 3 868 833     43.57%

Wojciech Andrzejewski

(poprzez spółkę WJA Investments Ltd.)

3 894 074    43.86% 3 894 074     43.86%
Pozostali akcjonariusze  1 116 287    12.57% 1 116 287     12.57%
RAZEM 8 879 194    100.00% 8 879 194     100.00%