Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
InfoStrefa
StockWatch
Polska Agencja Prasowa