Skład Zarządu YOLO S.A.:

krzysztof piwoński, prezes zarządu 

Prezes Zarządu i współtwórca YOLO S.A. (pierwotnie P.R.E.S.C.O. GROUP), które do kwietnia 2016 r. specjalizowało się w obrocie wierzytelnościami detalicznymi. Karierę zawodową poświęcił rozwojowi YOLO, które pod jego zarządem z lokalnej firmy wywodzącej się z Piły przekształciło się w liczącego się gracza polskiego rynku windykacyjnego. Dziś YOLO S.A. to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod jego kierownictwem firma z powodzeniem zrealizowała duży program emisji obligacji i rozpoczęła działalność w branży finansów osobistych tj. consumer finance.

Jego styl zarządzania charakteryzuje analityczne podejście, w biznesie ceni profesjonalizm oraz uczciwość, a u pracowników zaangażowanie i rzetelne podejście do obowiązków. W życiu prywatnym ważne są dla niego wartości rodzinne. Pasjonuje się architekturą i motoryzacją. Wolny czas najchętniej poświęca na podróże.
 
YOLO S.A. odpowiedzialny za kształtowanie rozwoju strategicznego oraz nadzór nad działalnością operacyjną. Mocno zaangażowany w obszar analityczny oraz marketingowo-sprzedażowy spółki.
 
 

maciej królik, CZŁONEK ZARZĄDU

Z firmą YOLO S.A.  związany od 2011 roku. Swoją karierę budował w strukturach operacyjnych, w których z powodzeniem uruchomił dział sprzedaży i obsługi pożyczek restrukturyzacyjnych oferowanych przez ówczesną spółkę zależną. W kluczowych dla YOLO S.A. latach 2016-2017, kiedy to spółka rozpoczynała działalność w branży consumer finance na większą skalę, był odpowiedzialny za wdrożenie oraz uruchomienie innowacyjnego produktu finansowego – pożyczki odnawialnej wypłacanej na karcie przedpłaconej. W 2018 roku objął stanowisko Dyrektora Pionu Operacyjnego zostając szefem całych struktur operacyjnych w YOLO S.A. (Dział Obsługi Klienta, Dział IT)

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania projektami, jak również studia licencjackie na kierunku Filologia angielska. Posiada praktyczną wiedzę z zarządzania projektami w szczególności metodologii Scrum oraz Prince 2. 

W YOLO S.A. odpowiedzialny za obszar procesów biznesowych związanych z działalnością operacyjną oraz obsługą klienta.