Z dniem 13 stycznia 2022 roku rezygnację z pełnionych funkcji w Zarządzie złożyli Pan Krzysztof Piwoński oraz Pan Maciej Królik. Obecnie w skład Zarządu YOLO S.A. wchodzi jedynie Pan Paweł Kiciński.

PAWEŁ KICIŃSKI

Związany z biznesem od 2009 r. Pozostaje w stałych relacjach z przedsiębiorcami z Azji (przede wszystim Chiny, Hongkong, Szanghaj). Zarządza spółkami kapitałowymi od 2011 r. Czynny uczestnik obrotu gospodarczego. Aktywny inwestor w instrumrnty finansowe oraz inne produkty notowane na GPW w Warszawie oraz na rynku Forex.

Spółki handlowe, w których Pan Paweł Kiciński zasiadał lub nadal zasiada:

Clown Polska SA (w trakcie zmiany na Foxbuy SA) – Prezes Zarządu oraz wspólnik od 2011 r.

North Invest Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarzadu oraz wspólnik od 2017 r.

Labocanna SA - Prezes Zarządu do 2020 r., członek rady nadzorczej od 2021 r.

easyCALL.pl SA – członek Zarządu do 2021 r.